Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1. 9. 2019 (Ceník je určený pro samoplátce a obsahuje výkony, které nejsou hrazeny pojišťovnami)

 

Gynekologická ambulance  
Plastová zrcadla a jednorázové pomůcky 100,- Kč
Konzultace neregistrované pacientky 1000,- Kč (20 min)
Vyšetření v mimoordinační době 1000,- Kč (20 min
Gynekologický UZ na vyžádání pacientky 400,- Kč
Gynekologická ambulance - samoplátci  
Komplexní vstupní vyšetření gynekologem 1 500,- Kč
Cílené vyšetření gynekologem 1 000,- Kč
Kontrolní vyšetření gynekologem 750,- Kč
Cytologické vyšetření 300,- Kč
Poradna pro antikoncepci a nitroděložní tělíska  
Konzultace HAK 500,- Kč ( 20 min )
Konzultace + Rp + cena ATK 500,- Kč (+150 Kč Norethisteron)
Konzultace + Rp. Postinor/Egianti - cena ATK 500,- Kč (+ 600 Kč Postinor/Egianti)
Žádost o UPT (UZ + zrcadla v ceně) 1 000,- Kč
Aplikace depotní HAK inj. 150,- Kč
Standardní (Cu/Au) + zavedení + konzultace 2 000,- Kč
Mirena + zavedení + konzultace 5500,- Kč
Jaydess + zavedení + konzultace 5500,- Kč
Levosert + zavedení + konzultace 4500,- Kč
Kyleena + zavedení + konzultace 6000,- Kč

 

Poradna o vakcinaci  
Aplikace očkovací látky – vakcinace + konzultace 750,- Kč
Cervarix + aplikace 1 dávky + konzultace 2500,- Kč
Gardasil 9 + aplikace 1 dávky + konzultace 2 800,- Kč

 

Poradna pro těhotné  
Těhotenský test + konzultace 650,- Kč
Těhotenský UZ na přání pacientky 400,- Kč (15 min)
UZ I. trimestr (NT) 1 200,- Kč
UZ II. trimestr (podrobná morfologie) 1 500,- Kč
UZ foto (1-2 snímky) 150,- Kč
UZ 3D + snímky na USB 900,- Kč (30 min)
Konzultace rizikového těhotenství 1 000,- Kč (30 min)

 

Centrum onkologické prevence (COP)  
Expertní kolposkopie (vyšetření lékařem s funkční licencí 017)  

Vyšetření s doporučením registrujícího gynekologa - včetně ev. biopsií a doporučení dalšího postupu

hrazeno smluvní pojišťovnou
Vyšetření - konzultace bez doporučení registrujícího gynekologa 1 500,- Kč
Cytologické vyšetření 200,- Kč
Biospie 600,- Kč

 

Laboratorní a genetická vyšetření  
OC metodou LBC 600,- Kč
Test HPV (včetně odběrové soupravy) 1000,- Kč
HPV typizace (16 genotypů) 1 500,- Kč
STD test, včetně interpretace (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, Neisseria, Trichomonas) 1 200,- Kč (za jednotlivé STD)

Test na přítomnost HPV není prozatím součástí pravidelných prohlídek. HPV vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami v případech nutnosti upřesnění diagnózy prekanceróz (ASC-US, AGC-NOS), pojišťovny hradí pouze detekci HR HPV bez specifikace jednotlivých rizikových typů - bez genotypizace. Maximálně 5x za život, v odstupu minimálně 12 měsíců

Administrativní úkony lékaře  
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1 000,- Kč
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka) 5,- Kč
Pořízení administrativních duplikátů 100,- Kč

 

Balíčky a speciální služby

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.