Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • Při akutních nebo chronických obtížích pohybového aparátu (svalů, šlach, kloubů, kostí, apod.)
 • Při deformitách na končetinách a páteři
 • Při bolestech zad
 • Kvůli preventivnímu vyšetření novorozeneckých kyčelních kloubů
 • Pokud máte doporučení od praktického lékaře nebo lékaře – specialisty
 • Po úrazech či operacích pohybového aparátu
 • Preventivně

Poskytovaná péče při těchto problémech

 • Bolesti kloubů, šlach, kostí, vazů nebo svalů
 • Bolesti nohou, paty apod.
 • Bolesti zad, deformity páteře
 • Artróza a jiné degenerativní onemocnění kloubů
 • Zánětlivé obtíže pohybového aparátu (tenisový loket, golfový loket, bolest Achillovy šlach aj.)
 • Bolesti spojené s deformitami na nohou (např. vbočený palec)
 • Plochá noha
 • Výrůstky a zduření v oblasti rukou či nohou
 • Pooperační a poúrazová péče
 • Preventivní vyšetření novorozeneckých kyčelních kloubů

Chci se objednat

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po 16:00 - 18:00 (pouze liché pondělky)
Út 14:00 - 17:30
St 15:00 – 17:00 (pouze liché středy)
Čt neordinuje
8:30 - 16:00 ( sudé pátky )

 

 

 

 

 

  ortopedie@medicinaplus.cz
   284 812 518

Filosofie péče

Filosofie péče

Zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku a léčbu, poradenství v oblasti potíží a nemocí pohybového aparátu a na sportovní medicínu u dětí i dospělých. Provádíme sonografii pohybového aparátu a novorozeneckých kyčelních kloubů, dále vyšetření na podoskopu.

Spolupracujeme s vlastním pracovištěm rehabilitace a laboratoří. Při vyšetřování našich klientů klademe důraz na individuální přístup ke každému. V péči aplikujeme ty nejnovější poznatky a postupy. Zaměřujeme se na konkrétní stesky a obtíže pacientů. Naším cílem je zatěžovat pacienta co nejméně a minimalizovat vznik případných rizik a nepříjemných pocitů, zároveň poskytnout osobní přístup a dostatek informací k tomu, aby se klient u nás cítil příjemně. Postupujeme, pokud je to možné, od nejjednodušších vyšetření k těm složitějším. Lékař pacienta vyšetří a na základě výsledků navrhne další postup nebo léčbu. Spolupracujeme s Klinikou dětské a dospělé traumatologie 2. LF UK a FN Motol.

Standardní vyšetřovací postupy:

Zjištění anamnézy

Jde o rozhovor mezi lékařem a pacientem, kdy se vás lékař ptá zejména na:

 • Rodinnou anamnézu, kdy zjišťujeme zejména vrozené vady pohybového aparátu a dědičná onemocnění u rodičů a dalších příbuzných, nádorová onemocnění, infekční nemoci, neurologická a interní onemocnění
 • Osobní anamnézu – jde o zdravotní historii, např. průběh těhotenství a porodu, poporodní vývoj, úrazy, proběhlé operace, onemocnění krve, alergie, užívání léků, jiná vyšetření apod.
 • Pracovní anamnéza – zjišťujeme ve vztahu k současným obtížím druh zaměstnání, povahu činnosti apod.
 • Sportovní anamnézu – typ sportu, délka, povahu, dobu tréninku, regeneraci po sportu, další sportovní činnosti, výbavu apod. pacienta operace a onemocnění, zejména se zaměřením, která klient a jeho rodina prodělali
 • Nynější potíže / onemocnění – jde o chronologický popis současných obtíží, vývoj, dobu trvání, charakter obtíží, bolest a její charakter, četnost, úlevové a spouštěcí momenty, a případně další příznaky, které navenek ani nemusí být spojovány se současnými obtížemi, případnou dosavadní léčbu

Po rozhovoru následuje kompletní nebo cílené objektivní vyšetření (pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem) se zaměřením na pohybový aparát.

 •  Hodnotíme mimo jiné stavbu a držení těla, stav kůže, svalů, kloubů, tvar, osové odchylky od normálu, délku a obvod končetin, chůzi a její vady, rozsah pohybů a jejich pohyblivost, pohmatovou bolestivost a různé speciální manévry, které nám mohou pomoci při správné diagnóze. Sledujeme také různé příznaky, které jsou typické pro dané onemocnění. 

Typy vyšetření

Typy vyšetření

Vyšetření krve, moči:

 • vyšetření aktivity onemocnění, ukazatele kostního metabolismu, přítomnost bakterií, imunologické vyšetření

Kloubní punkce a vyšetření kloubní tekutiny

Ultrazvukové vyšetření:

 • kloubů a kolemkloubních struktur, svalů, šlach, vazů, pouzdra
 • kloubů na přítomnost výpotku
 • kyčelních kloubů novorozenců v rámci prevence a záchytu vrozeného vykloubení kyčelního kloubu

Radiologické a zobrazovací vyšetření (prováděné na smluvním pracovišti):

 • Prostý RTG snímek
 • Vyšetření CT (počítačová tomografie) a MR (magnetická rezonance)
 • Scintigrafické vyšetření
 • Denzitometrické vyšetření hustoty kosti a stanovení rizika zlomeniny pomocí nástroje FRAX
 • Artrografie – rtg zobrazení kloubu pomocí kontrastní látky aplikované do kloubu
 • Vyšetření stavu nohou na podometru

První návštěva ambulance

První návštěva ambulance

Jdete k nám poprvé? Přineste si s sebou:

 • žádanku od lékaře (pokud ji máte)
 • kartičku pojišťovny
 • předcházející lékařské zprávy, případně diagnostická vyšetření (RTG, MRI, CT apod.)
 • doklad totožnosti (OP, pas)

Na objednaný termín se prosím dostavte včas. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se omluvit (nejméně 24 hod před objednaným termínem).

Při pozdní omluvě bude požadována náhradu nákladů a ušlého zisku způsobené nevyužitým termínem. Výše uvedená pravidla se nevztahují na náhlé zdravotní komplikace, které klient doloží potvrzením od lékaře.

Ceník

Ceník

Běžná péče poskytovaná našimi lékaři (vstupní vyšetření, následná vyšetření) je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění - tzv. speciální péče.

Ceník pro samoplátce

Tyto ceny platí pro pacienty, kteří nemají smlouvu s žádnou z níže uvedených zdravotních pojišťoven.

Smluvní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven a stavebnictví (207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)

Naši lékaři a zdravotní sestry

MUDr. Petr Zubina Vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako ortoped při EUC Premium v Praze. Též působí jako vedoucí LPS OSSZ Mělník a jako člen soudně znaleckého kolektivu při IPVZ v Praze.  Po celou dobu své o... Více o lékaři

Petra Urbanová Více o lékaři

MUDr. Filip Hanák Více o lékaři

Alena Šotolová Více o lékaři

MUDr. Petr Zubina
MUDr. Petr Zubina
Petra Urbanová
Petra Urbanová
MUDr. Filip Hanák
MUDr. Filip Hanák
Alena Šotolová
Alena Šotolová
Kde nás najdete?

Hvězdova 1601
140 00 Praha 4

Tel: 284 818 728

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps