Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1. 10. 2017 (Ceník je určený pro samoplátce a klienty nesmluvních pojišťoven 205, 207,211)

 

Ortopedická ambulance  
Komplexní vstupní vyšetření ortopedem 1 000,- Kč
Cílené vyšetření ortopedem 700,- Kč
Kontrolní vyšetření ortopedem 500,- Kč
Rázová vlna ošetření 1 lokalita (15 min) 450,- Kč
Rázová vlna ošetření každá další lokalita (10 min) 225,- Kč
Rázová vlna další aplikace (10 min) 400,- Kč
Rázová vlna 3 aplikace (35 min) 1 100,- Kč
Injekce do kloubu + cena léčiva 250,- Kč
Injekce do měkkých tkáni mimo kloub 150,- Kč
Ultrazvukové vyšetření 1 lokalita (15 min) 250,- Kč
Ultrazvukové vyšetření každá další lokalita (15 min) 100,- Kč
Ošetření vysokofrekvenčním laserem K-laser 1 lokalita (15 min) 250,- Kč
Ošetření vysokofrekvenčním laserem K-laser každá další lokalita (10 min) 125,- Kč
Ošetření vysokofrekvenčním laserem K-laser další aplikace (10 min) 200,- Kč
Ošetření vysokofrekvenčním laserem 5 aplikací (55 min) 1000,- Kč
Kryoterapie 1 ošetření (10 min) 150,- Kč
Kryoterapie každé další ošetřeni (10 min) 100,- Kč
Ošetření krevní plazmou (zahrnuje odběr žilní krve pacienta, přípravu materiálu A-PRP, aplikace do kloubu, měkkých tkaní) 3 300,- Kč
Ošetření A-PRP další aplikace 3 100,- Kč
Ošetření kombinací A-PRP a Sinovial HL (hybridní kooperující komplexy k. hyaluronové) 3100+1930 (HL) celkem 5 030,-Kč
Ošetření krevni600,- plazmou (zahrnuje odběr žilní krve pacienta, přípravu materiálu PRP Cellular Matrix Ortho, aplikace do kloubu, měkkých tkaní) 5 600,- Kč
Ošetření PRP Cellular Matrix Ortho další aplikace 5 100,- Kč
Klinické vyšetření a ultrazvukové vyšetřeni novorozenců 300,- Kč
Klinické vyšetření a ultrazvukové vyšetření novorozenců (3 kontroly) 750,- Kč
Aplikace termoplastického fixačního obinadla ruka 350,- Kč
Aplikace termoplastického fixačního obinadla noha 500,- Kč
Vyšetření na podolskou 250,- Kč
Ortopedické vložky Formthotics 950,- Kč
Ortopedické vložky Formthotics (Dospělí jednovrstvé) 1 350,- Kč
Stélky Formthotics (dospělí dvouvrstvé) 1 650,- Kč
Stélky Formthotics Speciální Golf) 2 300,- Kč
Aplikace vložek 600,- Kč
Ostatní výkony – hodnota bodu krát bodové hodnocení výkonu  

 

Administrativní úkony lékaře  
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 150,- Kč + 2Kč za další A4
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 350,- Kč
Jiná administrativní činnost (20 min) 300,- Kč

 

Speciální služby  
Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.