Politika kvality a bezpečnosti

Organizace MEDICINA PLUS stanovila následující politiku kvality a bezpečnosti vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a klientům.

Zásady správné lékárenské a ambulantní praxe

 • Dodržujeme požadavky Správné lékárenské praxe v souladu s vyhláškou 84/2008 Sb. a Národních akreditačních standardů pro ambulantní zdravotnická zařízení.

Spokojenost klientů

 • Spokojenost našich klientů je hlavním kritériem pro posuzování kvality námi poskytovaných služeb. Požadavky a přání klientů jsou pro nás prvořadé a mají nejvyšší prioritu.
 • Klademe důraz na profesionalitu, vstřícnost, empatii, rychlou reakci, spolehlivost, klientsky příznivé postupy, příjemné a bezpečné prostředí.
 • Přizpůsobujeme ordinační dobu a termín návštěvy potřebám klientů.

Profesionální úroveň pracovníků

 • Zabezpečujeme zdravotní péči o klienta na vysoké odborné úrovni.
 • Neustále prohlubujeme a zvyšujeme odbornou způsobilost pracovníků lékárny a ambulancí.
 • Uplatňujeme nejnovějších poznatky při realizaci daných odborných vyšetření.

Kvalitní lékařská péče a lékárenské služby

 • Naší prioritní snahou je neustále rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku služeb poskytovaných našim zákazníkům tak, abychom uspokojili co nejširší škálu požadavků. Učíme se ze všeho, co děláme, co nabízíme.
 • Nabízíme klientům kvalitní a ověřené produkty v oblasti léčivých a zdravotnických prostředků i ze skupin přírodních produktů.
 • Pružně reagujeme na potřeby a očekávání klientů, uspokojujeme jejich požadavky vysokou odborností, kvalitou práce, přístupem, rozsahem podávaných informací a tím usilovat o jejich věrnost.

Důvěryhodnost a bezpečnost informací

 • Zavedeným integrovaným systémem managementu chceme dosáhnout vyšší důvěry našich stávajících klientů a obchodních partnerů, se kterými spolupracujeme.
 • Naším úsilím je neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém managementu.
 • Zajišťujeme ochranu osobních dat pacientů s ohledem na bezpečnost, utajení a důvěryhodnost.

Vhodné pracovní prostředí a technické vybavení

 • Neustále zdokonalujeme pracovní prostředí a technické vybavení. Stávající technické vybavení udržujeme ve výborném technickém stavu a trvale zajišťujeme jeho správnou funkčnost dle legislativních předpisů a doporučení výrobců.
 • Dodržujeme zásady pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a minimalizujeme dopad na životní prostředí.
 • Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se budou klienti cítit dobře a které umožňuje uspokojení jejich individuálních potřeb.

Spokojenost zaměstnanců

 • Pečujeme o kvalitu a rozvoj pracovního prostředí, kvalitu pracovních vztahů, sociální péči i odpovídající odměňování našich zaměstnanců.