Centrum kolposkopické expertízy

Toggle navigation

Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1. 9. 2019 (Ceník je určený pro samoplátce a obsahuje výkony, které nejsou hrazeny pojišťovnami)

 

Centrum kolposkopické expertízy  
Expertní kolposkopie (vyšetření lékařem s funkční licencí 017)  

Vyšetření s doporučením registrujícího gynekologa - včetně ev. biopsií a doporučení dalšího postupu

hrazeno smluvní pojišťovnou
Vyšetření - konzultace bez doporučení registrujícího gynekologa 1 500,- Kč
Cytologické vyšetření 200,- Kč
Biopsie 600,- Kč

 

Laboratorní a genetická vyšetření  
OC metodou LBC 600,- Kč
Test HPV (včetně odběrové soupravy) 1 000,- Kč
HPV typizace (16 genotypů) 1 500,- Kč
STD test, včetně interpretace (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, Neisseria, Trichomonas) 1 200,- Kč (za jednotlivé STD)

Test na přítomnost HPV není prozatím součástí pravidelných prohlídek. HPV vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami v případech nutnosti upřesnění diagnózy prekanceróz (ASC-US, AGC-NOS), pojišťovny hradí pouze detekci HR HPV bez specifikace jednotlivých rizikových typů - bez genotypizace. Maximálně 5x za život, v odstupu minimálně 12 měsíců.

 

Administrativní úkony lékaře  
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1 000,- Kč
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka) 5,- Kč
Pořízení administrativních duplikátů 100,- K

 

Balíčky a speciální služby  

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.