Letní logopedické pobyty

Letní logopedické pobyty

Letní logopedické pobyty budou probíhat v termínech od 12.-16.8. a od 19.-23.8. a to vždy od 8.00 do 12.00.

V prostorách Polikliniky Hvězdova 1601, počet dětí ve skupině 6-8 dětí, kroužky jsou vhodné pro děti od 4 do 6 let.

Kroužek je zaměřen na intenzivní rozvoj komunikačních a řečových dovedností , zlepšení soustředění ,zvýšení pasivní i aktivní slovní zásoby, posílení zrakové a sluchové percepce, rozvoj správné artikulace , rozvoj grafomotoriky.

Program je vedený klinickým logopedem a promovaným logopedem. Veškeré pomůcky jsou na pracovišti.

Na každý den dejte prosím dětem svačinu s sebou a přineste označený kelímek na pití..

Cena logopedického pobytu:/jeden týden/ klienti našeho zařízení 3200Kč, ostatní 3600Kč

Termín :

První týden (12.-16.8.2019) bude téma Cesta kolem světa,

Druhý týden (19.-23.8.2019) Z pohádky do pohádky.

Cena: 3200 Kč Klienti našeho zařízení , ostatní 3600 Kč

Pro koho: děti od 4-6 let

Platbu prosím zasílejte   na účet. 5734359349/0800 , do zprávy pro příjemce prosím nezapomeňte  uvést jméno dítěte a datum kurzu.

Platit můžete i v hotovosti  nebo kartou před zahájením kurzu.

Přihlášky prosím zasílejte na email: logopedie@medicinaplus.cz V přihlášce uveďte jméno  dítěte a věk.

Více informací na tel.: 608 366 331

Logopedie

Logopedie

Nově otevřená ambulance klinické logopedie pro děti i dospělé poskytuje diagnostickou, terapeutickou i poradenskou činnost při:

 • dyslalii (u dětí i při přetrvávajících poruchách artikulace u dospělých)
 • opožděném vývoji řeči
 • vývojové dysfázii
 • specifických poruchách učení
 • poruchách plynulosti řeči (koktavosti, breptavosti)
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • myofunkčních poruchách
 • palatolálii (huhňavosti)
 • stavech po CMP/úrazech hlavy (afázii, dysartrii)
 • neurodegenerativních onemocnění (sklerosa multiplex, ALS, demence aj.)

Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • pokud dítě ve věku 3 let ještě nemluví, mluví velmi málo nebo nesrozumitelně
 • pokud dítě po 4. roce mluví dysgramaticky
 • pokud nesprávná artikulace L, R, Ř ( případně i dalších hlásek) přetrvává po 5. roce
 • pokud dítě mluví nepřiměřeně rychle (koktá)
 • pokud má dítě sluchovou vadu, vývojovou vadu nebo rozštěp
 • pokud pociťujete chronické nebo náhle vzniklé potíže s vyslovováním, plynulostí, či s komunikací mluvenou, psanou a čtenou řečí

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Út 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
St dle objednání dle objednání
Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
dle objednání dle objednání

 

Ambulance Klinické logopedie je nově otevřena.
Přijímáme pacienty v příznivých objednávacích lhůtách.

   logopedie@medicinaplus.cz
   222 514 740     608 366 331

/ambulance a objednávání pacientů/ objednávání pacientů  po-pá 8-16 hod.

Filozofie péče

Filozofie péče

Při vyšetření všech klientů dbáme na empatický a vstřícný přístup. Naším cílem je navázání úspěšné spolupráce, přinášející dobré výsledky. Nabízíme provázanou péči v rámci multidisciplinární spolupráce odborníků z řad lékařů (neurolog, foniatr, pediatr aj.).

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

 • platnou kartičku zdravotní pojišťovny
 • žádanku / poukaz na vyšetření (od praktického lékaře, pediatra, foniatra nebo neurologa)
 • 150 korun v hotovosti (vstupní jednorázový registrační poplatek)
 • související dokumentaci (např. zprávy z odborných vyšetření, materiály, dle kterých jste cvičili dříve apod.)

Logopedická péče ve zdravotnictví je hrazena ze zdravotního pojištění pro děti i dospělé na základě doporučení lékaře.

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)

Naši lékaři a zdravotní sestry

Mgr. Petra Valentová, MBA Více o lékaři

Mgr. Lenka Němcová Klinický logoped Více o lékaři

Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Lenka Němcová
Mgr. Lenka Němcová
Kde nás najdete?

Hvězdova 1601
140 00 Praha 4

Tel: 222 514 740

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps