Letní logopedické pobyty

Letní logopedické pobyty

Letní logopedické stacionáře budou probíhat v období letních prázdnin 2023

Letní logopedické pobyty budou zaměřené na intenzivní rozvoj komunikačních a řečových dovedností ,zlepšení koncentrace pozornosti, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, posílení zrakové a sluchové percepce, rozvoj správné artikulace, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj grafomotoriky. Pobyty jsou vedené klinickým logopedem, promovaným logopedem a speciálním pedagogem- logopedickým asistentem.

Stacionáře budou probíhat ve skupině 4- 6 dětí po –pá od 8 do 12 hod pro děti ve věku od 4- 6 let a zvlášť pro děti předškolní v prostorách Polikliniky Hvězdova 1601. Během pobytu bude každému dítěti provedena logopedická diagnostika a bude probíhat skupinová a individuální logopedická terapie .

Cena logopedického pobytu: /jeden týden/ klienti našeho zařízení 6 200 Kč, ostatní 6 900,-.

Termíny budou: budou upřesněny

Platbu prosím zasílejte na účet 5734359349/0800, do zprávy pro příjemce prosím nezapomeňte uvést jméno dítěte a datum kurzu. Platit můžete i v hotovosti nebo kartou před zahájením kurzu.

Přihlášky prosím zasílejte na email: logopedie@medicinaplus.cz V přihlášce uveďte jméno dítěte a věk.

Více informací na tel. 608 366 331 nebo na www.medicinaplus.cz

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?

Telefonicky:  +420 284 812 518

Prázdninový logopedický kurz vám může za vaše dítě uhradit váš zaměstnavatel.

 

Logopedie

Logopedie

Jsme akreditované nestátní zdravotnické zařízení, nabízíme komplexní péči pro děti a dospělé s poruchami řeči.

Ambulance klinické logopedie poskytuje diagnostickou, terapeutickou i poradenskou činnost při:

 • dyslalii (u dětí i při přetrvávajících poruchách artikulace u dospělých)
 • opožděném vývoji řeči
 • vývojové dysfázii
 • specifických poruchách učení
 • poruchách plynulosti řeči (koktavosti, breptavosti)
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • myofunkčních poruchách
 • palatolálii (huhňavosti)
 • stavech po CMP/úrazech hlavy (afázii, dysartrii)
 • neurodegenerativních onemocnění (sklerosa multiplex, ALS, demence aj.)

Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • pokud dítě ve věku 3 let ještě nemluví, mluví velmi málo nebo nesrozumitelně
 • pokud dítě po 4. roce mluví dysgramaticky
 • pokud nesprávná artikulace L, R, Ř ( případně i dalších hlásek) přetrvává po 5. roce
 • pokud dítě mluví nepřiměřeně rychle (koktá)
 • pokud má dítě sluchovou vadu, vývojovou vadu nebo rozštěp
 • pokud pociťujete chronické nebo náhle vzniklé potíže s vyslovováním, plynulostí, či s komunikací mluvenou, psanou a čtenou řečí

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Út 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
8:00 - 12:00 12:30 - 18:00

Mgr.Barbora Kindlová z důvodu nemoci neordinuje od 14.3. do odvolání.

V případě teplot, kašle a jiných příznaků virózy, odložte prosím návštěvu logopedické ambulance.

Dále rovněž pokračujeme v poskytování video terapií, telefonických konzultací, emailových konzultacích logopedie@medicinaplus.cz

Kontakt Mgr. Petra Valentová, MBA Tel: 284 812 518 /recepce - objednání/

 

 

 

 

 

 

   logopedie@medicinaplus.cz
  284 812 518

/ambulance a objednávání pacientů/ objednávání pacientů  po-pá 8-16 hod.

Filozofie péče

Filozofie péče

Při vyšetření všech klientů dbáme na empatický a vstřícný přístup. Naším cílem je navázání úspěšné spolupráce, přinášející dobré výsledky. Nabízíme provázanou péči v rámci multidisciplinární spolupráce odborníků z řad lékařů (neurolog, foniatr, pediatr aj.).

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

 • platnou kartičku zdravotní pojišťovny
 • žádanku / poukaz na vyšetření (od praktického lékaře, pediatra, foniatra nebo neurologa)
 • 250 korun v hotovosti (vstupní jednorázový registrační poplatek)
 • související dokumentaci (např. zprávy z odborných vyšetření, materiály, dle kterých jste cvičili dříve apod.)

Logopedická péče ve zdravotnictví je hrazena ze zdravotního pojištění pro děti i dospělé na základě doporučení lékaře.

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMV - 211)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)

Naši lékaři a zdravotní sestry

Mgr. Petra Valentová, MBA Klinický logoped Více o lékaři

Mgr. Barbora Kindlová klinický logoped Více o lékaři

Mgr.et Bc. Michaela Myslíková Klinický logoped Více o lékaři

Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Barbora Kindlová
Mgr. Barbora Kindlová
Mgr.et Bc. Michaela Myslíková
Mgr.et Bc. Michaela Myslíková
Kde nás najdete?

Hvězdova 1601
140 00 Praha 4

Tel: 284 812 518

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps