Letní logopedické pobyty

Letní logopedické pobyty

Letní logopedické pobyty budou probíhat v období letních prázdnin 2020 v těchto termínech.

Letní logopedické pobyty budou zaměřené na intenzivní rozvoj komunikačních a řečových dovedností ,zlepšení koncentrace pozornosti, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, posílení zrakové a sluchové percepce, rozvoj správné artikulace, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj grafomotoriky. Pobyty jsou vedené klinickým logopedem, promovaným logopedem a speciálním pedagogem- logopedickým asistentem.

Pobyty budou probíhat ve skupině 4- 6 dětí po –pá od 8 do 12 hod pro děti ve věku od 4- 6 let a zvlášť pro děti předškolní. Během pobytu bude každému dítěti provedena logopedická diagnostika a bude probíhat skupinová a individuální logopedická terapie . Cena pobytu za pro klienty našeho zařízení 4200Kč, pro ostatní 4900 Kč , přihlášky zasílejte na logopedie@medicinaplus.cz

Prázdninový logopedický kurz vám může za vaše dítě uhradit váš zaměstnavatel.

6.7. -10.7. 2020 děti od 4 do 6 let/po- pá/ 8-12 hod/

6.7. -10.7. 2020 předškoláci /po –pá/8-12 hod/

13.7.-17.7.2020 děti 4-6 let /po- pá/8-12 hod/

13.7.-17.7.2020 předškoláci/po-pá/8-12 hod/

20.7.-24.7.2020 děti 4-6 let /po-pá/8-12 hod/

20.7.-24.7.2020 předškoláci/po –pá/ 8-12 hod/

27.-31.7.2020 děti 4-6 let /po-pá/8-12 hod/

27.-31.7.2020 předškoláci /po-pá/8-12 hod/

3.8.-7.8.2020 děti 4-6 let/po-pá/ 8-12 hod/

3.8.-7.8.2020 předškoláci /po-pá/8-12 hod.

10.-14.8.2020 děti 4-6 let/po-pá/8-12 hod.

10.-14.8.2020 předškoláci /po-pá/8-12 hod.

17.8.-21.8.2020 děti 4-6 let/8-12 hod./

17.-21.8.2020 předškoláci /8-12 hod./

24.8.-28.8.2020 děti 4-6 let /8-12 hod./

24.8.-28.8.2020 předškoláci/8-12 hod./

Logopedie

Logopedie

Ambulance klinické logopedie pro děti i dospělé poskytuje diagnostickou, terapeutickou i poradenskou činnost při:

 • dyslalii (u dětí i při přetrvávajících poruchách artikulace u dospělých)
 • opožděném vývoji řeči
 • vývojové dysfázii
 • specifických poruchách učení
 • poruchách plynulosti řeči (koktavosti, breptavosti)
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • myofunkčních poruchách
 • palatolálii (huhňavosti)
 • stavech po CMP/úrazech hlavy (afázii, dysartrii)
 • neurodegenerativních onemocnění (sklerosa multiplex, ALS, demence aj.)

Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • pokud dítě ve věku 3 let ještě nemluví, mluví velmi málo nebo nesrozumitelně
 • pokud dítě po 4. roce mluví dysgramaticky
 • pokud nesprávná artikulace L, R, Ř ( případně i dalších hlásek) přetrvává po 5. roce
 • pokud dítě mluví nepřiměřeně rychle (koktá)
 • pokud má dítě sluchovou vadu, vývojovou vadu nebo rozštěp
 • pokud pociťujete chronické nebo náhle vzniklé potíže s vyslovováním, plynulostí, či s komunikací mluvenou, psanou a čtenou řečí

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Út 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
8:00 - 12:00 12:30 - 18:00

Prosíme o dodržování následujících organizačních omezení a desinfekčního režimu:

- vstup pouze s ochranou úst a nosu -  respirátorem FFP 2

- dezinfekce rukou při vstupu do ambulance

- omezení pohybu v čekárnách (objednávkový systém zajistí docházku na přesný čas)

- do ambulance KL max. 2.osoby (rodič + dítě, zákonný zástupce/doprovod + pacient)

- terapeutické sezení a předání pomůcek proběhne v rozsahu, který umožní užití ochranných pomůcek a dezinfekčního režimu

Děkujeme za pochopení - společně to zvládneme

Dále rovněž pokračujeme v poskytování video terapií, telefonických konzultací ,emailových konzultacích logopedie@medicinaplus.cz

Kontakt Mgr. Petra Valentová, MBA Tel: 284 812 518 /objednání/

 

 

 

 

 

 

   logopedie@medicinaplus.cz
  284 812 518

/ambulance a objednávání pacientů/ objednávání pacientů  po-pá 8-16 hod.

Filozofie péče

Filozofie péče

Při vyšetření všech klientů dbáme na empatický a vstřícný přístup. Naším cílem je navázání úspěšné spolupráce, přinášející dobré výsledky. Nabízíme provázanou péči v rámci multidisciplinární spolupráce odborníků z řad lékařů (neurolog, foniatr, pediatr aj.).

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

 • platnou kartičku zdravotní pojišťovny
 • žádanku / poukaz na vyšetření (od praktického lékaře, pediatra, foniatra nebo neurologa)
 • 150 korun v hotovosti (vstupní jednorázový registrační poplatek)
 • související dokumentaci (např. zprávy z odborných vyšetření, materiály, dle kterých jste cvičili dříve apod.)

Logopedická péče ve zdravotnictví je hrazena ze zdravotního pojištění pro děti i dospělé na základě doporučení lékaře.

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMV - 211)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)

Naši lékaři a zdravotní sestry

Mgr. Petra Valentová, MBA Více o lékaři

Mgr. Ottová Zuzana Klinický logoped Více o lékaři

Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Ottová Zuzana
Mgr. Ottová Zuzana
Kde nás najdete?

Hvězdova 1601
140 00 Praha 4

Tel: 222 514 740

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps