Logopedie

Logopedie

Nově otevřená ambulance klinické logopedie pro děti i dospělé poskytuje diagnostickou, terapeutickou i poradenskou činnost při:

 • dyslalii (u dětí i při přetrvávajících poruchách artikulace u dospělých)
 • opožděném vývoji řeči
 • vývojové dysfázii
 • specifických poruchách učení
 • poruchách plynulosti řeči (koktavosti, breptavosti)
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • myofunkčních poruchách
 • palatolálii (huhňavosti)
 • stavech po CMP/úrazech hlavy (afázii, dysartrii)
 • neurodegenerativních onemocnění (sklerosa multiplex, ALS, demence aj.)

Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • pokud dítě ve věku 3 let ještě nemluví, mluví velmi málo nebo nesrozumitelně
 • pokud dítě po 4. roce mluví dysgramaticky
 • pokud nesprávná artikulace L, R, Ř ( případně i dalších hlásek) přetrvává po 5. roce
 • pokud dítě mluví nepřiměřeně rychle (koktá)
 • pokud má dítě sluchovou vadu, vývojovou vadu nebo rozštěp
 • pokud pociťujete chronické nebo náhle vzniklé potíže s vyslovováním, plynulostí, či s komunikací mluvenou, psanou a čtenou řečí

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Út 8:00 - 12:00 12:30 - 18:30
St DLE OBJEDNÁNÍ DLE OBJEDNÁNÍ
Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

 

V listopadu 2018 úterý a čtvrtek neordinujeme

Mgr. Valentová odborná stáž

Pacienty přejímá Mgr. Kapralová pondělí a pátek

 

Ambulance Klinické logopedie je nově otevřena.
Přijímáme pacienty v příznivých objednávacích lhůtách.

   logopedie@medicinaplus.cz
   284 812 518

Filozofie péče

Filozofie péče

Při vyšetření všech klientů dbáme na empatický a vstřícný přístup. Naším cílem je navázání úspěšné spolupráce, přinášející dobré výsledky. Nabízíme provázanou péči v rámci multidisciplinární spolupráce odborníků z řad lékařů (neurolog, foniatr, pediatr aj.).

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

Při první návštěvě naší ambulance budete potřebovat

 • platnou kartičku zdravotní pojišťovny
 • žádanku / poukaz na vyšetření (od praktického lékaře, pediatra, foniatra nebo neurologa)
 • 150 korun v hotovosti (vstupní jednorázový registrační poplatek)
 • související dokumentaci (např. zprávy z odborných vyšetření, materiály, dle kterých jste cvičili dříve apod.)

Logopedická péče ve zdravotnictví je hrazena ze zdravotního pojištění pro děti i dospělé na základě doporučení lékaře. Momentálně máme smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven a stavebnictví (207) Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209),  a Revírní bratrskou zdravotní pojišťovnou (213). Na navázání smluvních vztahů s ostatními pojišťovnami intenzivně pracujeme.

Naši lékaři a zdravotní sestry

Mgr. Lenka Kapralová Více o lékaři

Mgr. Petra Valentová, MBA Více o lékaři

Mgr. Lenka Kapralová
Mgr. Lenka Kapralová
Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Petra Valentová, MBA
Kde nás najdete?

Hvězdova 1601
140 00 Praha 4

Tel: 284 812 518

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps