Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • při doporučení od praktického lékaře nebo specialisty
 • při akutních nebo chronických neurologických potížích
 • komplexní odborná a superkonziliární péče v celém spektru nemocí oboru neurologie, v návaznosti na ambulanci neurologie je zajištěna potřebná rehabilitační péče

Poskytovaná péče při těchto problémech

 • bolesti hlavy
 • bolesti zad
 • bolesti končetin
 • poruchy vědomí, kolapsové stavy s nejasnou příčinou v rámci komplexního vyšetření
 • poruchy hybnosti, svalová slabost
 • poruchy citlivosti – necitlivost, brnění
 • křeče končetin a celého těla
 • poruchy paměti, orientace, chování
 • poruchy spánku
 • poruchy zraku
 • poruchy řeči
 • poruchy polykání, výslovnosti
 • závratě, poruchy rovnováhy, tinnitus (pískání v uších)
 • třes, zpomalenost pohybu
 • poruchy chůze

Chci se objednat

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po
Út 8:00 - 12:00
St
Čt

MUDr. Jana Vošahlíková od 2.7. do 30.8. NEORDINUJE

Vážení klienti, od září 2023 je ambulance dospělé neurologie, EEG a EMG přesunuta na novou adresu: Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80,  140 00 Praha 4.

Vstup je bočním vchodem z parkoviště, ZELENÁ BUDOVA VSTUP 1. Sídlíme nad odběrovou laboratoří Unilabs ve 3. nadzemním podlaží. Centrální recepce MEDICINA PLUS Ambulance se nachází o patro níže.

V případě akutních obtíží se obraťte na nejbližší LSPP.

Provoz recepce:
PO 7:30 - 14:30
ÚT 7:30 - 18:00
ST 7:30 - 16:00
ČT 7:30 - 16:00
7:30 - 14:30

   neurologie@medicinaplus.cz
  +420 284 812 518 - recepce

 

Filosofie péče

Filosofie péče

Neurologické vyšetření je soubor lékařských úkonů, které mají ověřit stav Vašeho centrálního nervového systému (mozku a míchy) a periferních nervů. Skládá se z anamnestického rozhovoru a vlastního vyšetření. Při vyšetřování našich klientů postupujeme, pokud je to možné, od nejjednodušších vyšetření k těm složitějším. Naším cílem je zatěžovat pacienta co nejméně a minimalizovat vznik případných rizik a nepříjemných pocitů.

Vyšetření zahajuje lékař otázkou na Vaše potíže. Postupně se začne vyptávat i na další údaje potřebné k sestavení anamnézy. V průběhu vyšetření budete několikrát vyzváni k provedení určitých činností. Patří mezi ně střídavé kladení ukazováčku na nos, předpažení a natáčení rukou, zvedání nohou, chůze nebo třeba poskakování na jedné noze. Některé činnosti budete provádět při zavřených očích. Všechny úkony ověřují správnou inervaci.

Standardní vyšetřovací postupy:

Zjištění anamnézy

Jde o rozhovor mezi lékařem a pacientem, kdy se vás lékař ptá zejména na:

 • operace a onemocnění, která klient a jeho rodina prodělali
 • užívání léků
 • alergie
 • prodělané neurologické choroby a příznaky
 • současné neurologické obtíže, jejich trvání, charakteristika a vývoj        

 Po rozhovoru následuje kompletní objektivní vyšetření se zaměřením na neurologické orgány. Neurologické vyšetření trvá asi 30 až 40 minut a nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Typy vyšetření

Typy vyšetření

 • UZ vyšetření - ultrazvukové vyšetření hlavních krčních tepen. Karotidy (krční tepny) zásobují mozek okysličenou krví.

Používá se, v případě podezření na poruchu zásobení mozku krví (např. při bolestech hlavy, závratích, poruchách vědomí nebo myšlení, po prodělané mozkové příhodě) nebo i preventivně při přítomnosti faktorů přispívajících k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy (vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu). Vyšetření ukáže stupeň průchodnosti krčních cév a jejich schopnost dostatečně zásobovat Váš mozek krví. Postupující omezování průsvitu cévy snižuje množství krve přitékající k mozku a hrozí vznikem ischemické mozkové příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení a léčba zúžení tepen Vám může zachránit život.

 • Encefalografické vyšetření (EEG) - pomocí EEG lze sledovat aktivitu mozku. Vyšetření je prováděno zejména u pacientů s onemocněním centrálního nervového systému, epilepsií, poruchami vědomí, bolestí hlavy, degenerativním onemocněním, poruchami spánku, úrazem hlavy apod.

Po příchodu do vyšetřovací místnosti Vás laborantka uloží na lůžko. Na hlavu vám nasadí čepici, v níž jsou snímací elektrody, které jsou jednotlivě přiloženy ke kůži hlavy pomocí vodivého gelu. Po zkontrolování dostatečného kontaktu všech elektrod můžete jen v klidu odpočívat. Poté začne přístroj registrovat Vaší mozkovou aktivitu. Sestra Vás může vyzvat k občasnému otevření a zavření očí nebo prohloubení dýchání. V závěru vyšetření můžete být krátce vystaveni světelným zábleskům, při zavřených očích.

Před EEG vyšetřením si umyjte vlasy a nepoužívejte tužidlo, gel či lak na vlasy. Po EEG Vás nečekají žádná zvláštní omezení, můžete bez problémů řídit motorová vozidla nebo se věnovat pracovní a sportovní činnosti.

 • Elektromyografické vyšetření (EMG) - Elektromyografie je vyšetřovací metoda, kterou lze zjistit stav periferního nervového systému a je možné diagnostikovat poruchy nervů (neuropatie) a svalů (myopatie) a zhodnotit jejich tíži. Z konkrétních poruch jsou to například choroby patřící mezi polyneuropatie nebo myasthenia gravis, syndrom karpálního tunelu a mnoho dalších.

Podle pokynů personálu si odložíte část oblečení a položíte se na vyšetřovací lůžko nebo posadíte na křeslo tak, aby vyšetřované svaly mohly zůstat uvolněné a vyšetřující k nim měl přístup. Laborantka Vám vydezinfikuje kůži na vyšetřovaném místě a lékař nad něj přiloží plochou elektrodu. Druhou elektrodu, obvykle v podobě tenké jehly, lehce zapíchne do vyšetřovaného svalu. Vyzve vás, abyste příslušný sval několikrát zatnuli a uvolnili. Přitom na monitoru sleduje změnu elektrické aktivity. Pro vyšetření nervů použije stimulační elektrodu. Ta do vyšetřované části Vašeho těla vyšle slabý elektrický impuls. Podráždění nervu vyvolá záškub příslušného svalu. Umístění elektrod se postupně mění. Vyšetření není bolestivé.

 • Ošetření terapeutickým laserem - Léčba terapeutickým stimulačním laserem má analgetický (vliv na bolest), protizánětlivý a biostimulační účinek. Využívá se při bolestech páteře nejrůznějšího původu, syndromu karpálního tunelu, bolesti kloubů, neuralgie trojklanného nervu, tinnitu (šelestu v uších), při obrně lícního nervu, herpetického onemocnění všeho druhu, léčbu jizev apod. Nástup účinku je poměrně rychlý. Efekt léčby se projeví u 80 % pacientů. Dle doporučení lékaře se laser aplikuje obvykle 10 - 15x dle diagnózy. Výkon není hrazen žádnou zdravotní pojišťovnou.

První návštěva ambulance

První návštěva ambulance

Jdete k nám poprvé? Přineste si s sebou:

 • žádanku od lékaře (pokud ji máte)
 • kartičku pojišťovny
 • předcházející lékařské zprávy
 • doklad totožnosti (OP, pas)

Na objednaný termín se prosím dostavte včas. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se omluvit (nejméně 24 hod před objednaným termínem).

Při pozdní omluvě bude požadována náhradu nákladů a ušlého zisku způsobené nevyužitým termínem. Výše uvedená pravidla se nevztahují na náhlé zdravotní komplikace, které klient doloží potvrzením od lékaře.

Ceník

Ceník

Běžná péče poskytovaná našimi lékaři (vstupní vyšetření, následná vyšetření) je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění - tzv. speciální péče.

Ceník

Tyto ceny platí pro pacienty, kteří nemají smlouvu s žádnou z níže uvedených zdravotních pojišťoven.

Smluvní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201)
 • Česká průmyslová pojišťovna (ČPZP – 205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV – 211)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)

Naši lékaři a zdravotní sestry

Maruše Sigmundová Zdravotní sestra neurologické ambulance. Provádí záznam EEG, asistuje při vyšetření EMG. Více o lékaři

MUDr. Jana Vošahlíková Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působila na Neurologické klinice VFN, Unicare medical centre, FN Bulovka, Euromed s.r.o. Složené specializace specializace v oboru neurologie Oprávnění, kurzy oprávněn... Více o lékaři

MUDr. Věra Peterová, CSc. Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha je činná v oborech neurologie, radiodiagnostika, neuroradiologie   Spolupracuje konsiliárně při určování komplexních diagnóz a navrhování komplexní léčby, zejména to jsou: Diagnostika a léčba bo... Více o lékaři

MUDr. Josef Kraus, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na klinice Dětské neurologie 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol. Specializuje se na EMG a EEG vyšetření. Složené specializace specializace v obo... Více o lékaři

Maruše Sigmundová
Maruše Sigmundová
MUDr. Jana Vošahlíková
MUDr. Jana Vošahlíková
MUDr. Věra Peterová, CSc.
MUDr. Věra Peterová, CSc.
MUDr. Josef Kraus, CSc.
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Kde nás najdete?

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4

Tel: +420 284812518

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps