Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • Při bolestech hlavy
 • Při bolesti zad, svalů, kloubů a vazů
 • Při vadném držení těla a svalové nerovnováze (zkrácené nebo ochablé svaly)
 • Při poúrazové a pooperační problematice
 • Při neurologických problémech

Poskytovaná péče

 • diagnostické vyšetření (komplexní kineziologický rozbor a průběžná kontrolní vyšetření)
 • manuální medicína (techniky měkkých tkání,postizometrická relaxace,mobilizace periferních kloubů,páteře a sternokostálních skloubení,reflexní masáž)
 • fyzikální terapie (elektroléčebné proudy- diadynamik, interferenční proudy,TENS, ultrazvuk a magnetoterapie)
 • individuální léčebná tělesná výchova
 • léčebná tělesná výchova na neurologickém podkladě (Vojtova metoda, Kabatova      metoda, DNS podle prof.Koláře aj.)
 • edukace (poradenství v oblasti denního režimu)
 • manuální a přístrojová lymfodrenáž
 • taping, kineziotaping a lymfotaping

Chci se objednat

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po 7:30 - 17:30
Út 8:00 - 18:30
St 7:30 - 18:30
Čt 8:00 - 18:30
7:30 - 16:30

Vážení klienti, od září 2023 je ambulance dětské a dospělé fyzioterapie přesunuta na adresu: Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 P - 4

Bc. Marek Rucki a M.Ramešová: vstup na naše pracoviště je bočním vchodem z parkoviště, Zelená Budova VSTUP 1. Sídlíme nad odběrovou laboratoří Unilabs ve 2.nadzemním podlaží. Zde se nachází i centrální recepce MEDICINA PLUS Ambulance.

Hana Pinkasová: vstup na naše pracoviště je bočním vchodem z parkoviště, Zelená Budova VSTUP 1. Sídlíme nad odběrovou laboratoří Unilabs ve 3.nadzemním podlaží.

V případě teplot, kašle a jiných příznaků virózy, odložte prosím návštěvu fyzioterapie.

Dodržujte prosím čas objednání na terapii a sebou si přineste osušku.

Provoz recepce:
PO 7:30 - 14:30
ÚT 7:30 - 18:00
ST 7:30 - 16:00
ČT 7:30 - 16:00
PÁ 7:30 - 14:30

   fyzioterapie@medicinaplus.cz
   +420 284 812 518 - recepce

Filosofie péče

Filosofie péče

Fyzioterapie je medicínský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a následnou terapií poruch funkce pohybového aparátu. Snahou fyzioterapeutů je pomoci vám ke komfortnímu pohybu bez bolesti a omezení, volbou ze široké škály speciálních metodik a ověřených terapeutických přístupů.

Naši fyzioterapeuti se snaží poskytnout vám kvalitní odbornou péči a pomoc při řešení vašich fyzických obtíží. Respektujeme přitom váš zdravotní stav, věk a životní styl. Nahlížíme na člověka komplexně a naším cílem je naučit vás používat správné pohybové stereotypy v běžných denních činnostech, při práci i sportovních aktivitách. Naše klienty vedeme k aktivnímu přístupu v péči o pohybový aparát.

Zaručujeme vám maximální míru empatie, soukromí a individuální přístup.

Zjištění anamnézy:

Jedná se o rozhovor mezi fyzioterapeutem a pacientem, při kterém fyzioterapeut sepíše anamnézu klienta, ze které vyplynou důležitá fakta, na jejichž základě provede další vyšetření. Fyzioterapeut hodnotí celkové držení těla, provede vyšetření pohledem a pohmatem, vyšetřuje aktivní a pasivní pohyby kloubů, svalovou sílu (svalový test), rozsah pohybu v kloubu, vyšetřuje také stav měkkých tkání, případnou svalovou dysbalanci (nerovnováhu), zkrácené a ochablé svaly.

Typy vyšetření

Typy vyšetření

Léčebná tělesná výchova - způsob, jak znovu obnovit funkci postižených částí těla, posílit svalstvo nebo ulevit od bolesti. V rámci LTV se provádí nácvik správného dýchání, nácvik posilování ochablých svalů a protažení zkrácených svalů,tzn.cviky na obnovení svalové rovnováhy a cílená mobilizační cvičení.Využívá se i cvičení s pomůckami,cvičení na labilních plochách, na gymbalonu,s overbalem,instruktáž pro individuální cvičení v domácím prostředí a velký význam má speciální LTV na neurofyziologickém podkladě.

Měkké techniky - Měkké tkáně tvoří kůže, podkoží, svaly a vazy. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě, vznik lokálních zatvrdlin (myogelóz) a vznik tzv. spoušťových bodů (trigger point), které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou vhodné měkké techniky prováděné na sucho rukama fyzioterapeuta. Při terapii se postupuje z povrchových vrstvev do vrstev hlubších.

Mobilizační techniky - kosti jsou spojeny klouby. Zdravý kloub funguje bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k zablokování kloubů a je třeba je uvolnit.

Kolem zablokovaného kloubu se mění i měkké tkáně, dochází ke komplikacím krevního a lymfatického oběhu a následně bolesti. Blokády se ošetřují kombinací měkkých technik, masáží a mobilizačních postupů. Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechové facilitace a pohledu očí. Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.

Reflexní masáž - je manuální léčebný zásah, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn – tzv. hyperalgických zón (místa se zvýšenou citlivostí). Působením na tyto zóny reflexně působíme na vnitřní orgány. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou vzájemně nervově propojeny. Změny ve vnitřních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla a naopak. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla.

Využívá například při funkčních poruchách páteře, degenerativních onemocněních páteře a kloubů, chronických revmatických onemocněních, stavech po diskopatiích, kořenových syndromech, poúrazových a pooperačních stavech, poruchách prokrvení nebo onemocněních vnitřních orgánů.

Metoda Ludmily Mojžíšové - metoda vypracovaná Ludmilou Mojžíšovou je originálním přístupem k problematice funkční ženské sterility (tzn.stav,kdy je žena gynekologicky v pořádku,přesto nemůže otěhotnět). Je nejfyziologičtějším způsobem léčby neplodných žen, založeným na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna.

První návštěva klientky zahrnuje komplexní vyšetření pohybového aparátu a diagnostiku, na jejím základě se následně provádí mobilizace kostrče, pánve, páteře, žeber a uvolnění svalových spasmů. Ženě je vysvětlen vznik zřetězených spasmů a blokád,je poučena o nutnosti spolupracovat a významu denního aktivního cvičení. Cviky jsou součástí metodiky a postupně se klientka naučí celou sestavu se zaměřením na uvolnění sakroiliakálního kloubu, na uvolnění bederní páteře a posilovací izometrické cviky. Frekvence návštěv u fyzioterapeuta bývá zpravidla 1x měsíčně. Tato metoda je účinná i u bolestí zad, případně při jiných gynekologických obtížích (bolestivá menstruace, hypoplazie dělohy, opakované potraty apod.)

Terapeutický UZ - léčebná síla ultrazvuku spočívá ve využití energie vysokofrekvenčních proudů a jejich následnou přeměnu na mechanickou energii a teplo. Pro terapeutické účely se používá mechanické vlnění o frekvenci 1 a 3 MHz, které efektivně proniká do povrchových i hlubokých tkání.

Elektroléčba - je významnou součástí fyzikální léčby, kdy dochází k cílené a dávkované aplikaci fyzikální energie na organismus nebo jeho část s terapeutickým záměrem. Vlivem proudů, které procházejí tkání, dochází ke zlepšení jejího prokrvení a následně ke svalové relaxaci, snížení bolesti a zrychlení vstřebání otoků.

Magnetoterapie - využívá pulzního elektromagnetického pole. Aplikace se provádí pomocí válcových nebo plochých aplikátorů. Výrazně snižuje podíl a dávkování medikamentů. Tato metoda je dlouhodobě klinicky ověřená, bez návykovosti a vedlejších účinků.

Jejími hlavními účinky jsou: potlačení zánětů, podpora vyčišťování lymfatických drah, odstraňění poruchy prokrvení, podpora tvorby kolagenu kosti, posílení vlastního imunitního systému

 

První návštěva ambulance

První návštěva ambulance

Jdete k nám poprvé? Přineste si s sebou:

 • žádanku od lékaře – typ FT (pokud ho máte)
 • kartičku pojišťovny
 • předcházející lékařské zprávy
 • doklad totožnosti (OP, pas)

Na objednaný termín se prosím dostavte včas. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se omluvit (nejméně 24 hod před objednaným termínem). Nepotřebujete žádné speciální oblečení, pomůcky, ani ručník. Na první návštěvě se také dohodnete na plánu rehabilitace.

Při pozdní omluvě bude požadována náhradu nákladů a ušlého zisku způsobené nevyužitým termínem. Výše uvedená pravidla se nevztahují na náhlé zdravotní komplikace, které klient doloží potvrzením od lékaře.

Ceník

Ceník

Běžná péče poskytovaná našimi fyzioterapeuty (vstupní vyšetření a následná terapie) je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Naši klienti si terapie mohou také hradit, v případě, že nemají doporučení od lékaře, chtějí docházet na fyzioterapii nad rámec terapií hrazených zdravotní pojišťovnou nebo mají zájem využít nadstandardní služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění.

Ceník

Tyto ceny platí pro pacienty, kteří nemají smlouvu s žádnou z níže uvedených zdravotních pojišťoven.

Smluvní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201)
 • Česká průmyslová pojišťovna (ČPZP – 205)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV – 211)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)

Naši lékaři a zdravotní sestry

Hana Pinkasová Vystudovala gymnázium a následně nástavbové studium na SZŠ , obor rehabilitační instruktor Zaměřuje se na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkcí pohybového aparátu, fyzioterapii po úrazech a operacích, fyzioterapii inkontinentních pacientů... Více o lékaři

Mgr.Bc. Marek Rucki Fyzioterapeut pro děti a dospělé Více o lékaři

Magdalena Ramešová fyzioterapeut pro děti Více o lékaři

Hana Pinkasová
Hana Pinkasová
Mgr.Bc. Marek Rucki
Mgr.Bc. Marek Rucki
Magdalena Ramešová
Magdalena Ramešová
Kde nás najdete?

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4

Tel: +420 284812518

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps