Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

 • při doporučení od praktického lékaře nebo specialisty
 • při akutních nebo chronických neurologických potížích
 • komplexní odborná a superkonziliární péče v celém spektru nemocí oboru dětské neurologie, v návaznosti na ambulanci dětské neurologie je zajištěna potřebná rehabilitační péče

Poskytovaná péče při těchto problémech

 • bolesti hlavy
 • bolesti a skolióza zad
 • epilepsie a epileptické syndromy
 • poruchy vědomí, kolapsové stavy s nejasnou příčinou v rámci komplexního vyšetření
 • poruchy hybnosti, svalová slabost
 • nervosvalové onemocnění
 • neurodegeneratiní či neurometabolickéchoroby
 • cévní mozkové příhody
 • poruchy spánku
 • poruchy řeči, vývojové anomálie CNS, mentální retardace, fakomatóza
 • dětská mozková obrna
 • neuroinfekční onemocnění (encefalitidy, meningeoencefalitida, sezónní meningitidy s výjimkou purulentních meningitid)
 • autoimunitní choroby centrálního i periferního nervového systému
 • neakutními poúrazové stavy (72 hod. po úrazu)

Chci se objednat

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po
Út 17:30 - 18:30
St 8:30 - 18:00
Čt 8:30 - 18:00
8:30 - 14:30

Z kapacitních důvodů na dětskou neurologii neobjednáváme. Toto se netýká vyšetření EEG, pokud máte patřičnou žádanku.

MUDr. Martina Novotná 29.5.2024 až 20.6.2024 DOVOLENÁ

Od září 2023 je naše ambulance dětské neurologie a EEG přesunuta na novou adresu: Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4.Vstup na na naše pracoviště je bočním vchodem z parkoviště, ZELENÁ BUDOVA VSTUP 1. Sídlíme nad odběrovou laboratoří Unilabs, ve 2. nadzemním podlaží. Zde je umístěna i centrální recepce MEDICINA PLUS Ambulance s.r.o.

V případě teplot, kašle a jiných příznaků virózy odložte návštěvu ambulance.

K vyšetření je nutný doprovod zákonného zástupce.

Provoz recepce:
PO  7:30 - 14:30
ÚT  7:30 - 18:00
ST  7:30 - 16:00
ČT  7:30 - 16:00
PÁ  7:30 - 14:30                                                                                                                                            

V případě akutních obtíží se obraťte na nejbližší LSPP.

 

 

  neurologie@medicinaplus.cz
   +420 284 812 518 - recepce

Filosofie péče

Filosofie péče

Při vyšetřování našich dětských klientů postupujeme, pokud je to možné, od nejjednodušších vyšetření k těm složitějším. Na naší ambulanci jsou výkony zcela nebolestivé, a proto není důvod se vyšetření obávat. Snažíme se být přátelští, trpěliví a šetrní. Náš kolektiv má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi všech věkových skupin, včetně dětí s fyzickými a mentálními defekty.

Při první návštěvě naší ambulance proběhne vstupní vyšetření, které trvá cca hodinu, jehož zásadní součástí je podrobná anamnéza (nejen rodinná, ale i vývojová a sociální) a vlastní neurologické vyšetření přizpůsobené vývojovému věku dětského pacienta, součástí je pozorování dítěte při interakci s rodiči, chování v ordinaci, při hře (především v kojeneckém a batolecím věku, ale i u předškoláků a menších dětí)    

Pro vyšetření je velmi prospěšné pokud rodiče přinesou s sebou:

 • dětskou knížku s očkovacím průkazem (tu, co nosí k pediatrovi), pokud je k dispozici, zprávu z porodnice (u kojenců, batolat, či dle problematiky)
 • doporučení od praktického lékaře se stručnou anamnézou
 • jakož i další lékařské zprávy z předchozích odborných vyšetření (nejen neurologických)

Doma si rozmyslí a připraví základní milníky psychomotorického vývoje dítěte:

 • sociální: první úsměv, oční kontakt, komunikace, hra
 • motorické: pasení hříbátek, přetočení na bříško, sed, samostatné posazení, plazení, lezení po čtyřech, stoj, chůze u opory, samostatná chůze
 • řeč: první slova, spojování do vět, první básnička/říkánka
 • hygiena: od kdy bez plen na den/noc; od kdy dítě používá příbor, obleče se …(rozsah údajů závisí na věku dítěte a na problematice) 

Standardní vyšetřovací postupy:

Zjištění anamnézy

Jde o rozhovor mezi lékařem rodičem a dětským pacientem, kdy se lékař ptá zejména na:

 • má/měl někdo jiný v rodině podobné obtíže?
 • na pre- a perinatální anamnézu (okolnosti gravidity, porodu a poporodní adaptace)
 • na milníky psychomotorického vývoje (vývoj během prvních dvou let)
 • kdy začaly obtíže, jsou obtíže stacionární/progredující/intermitentní (stálé/zhoršující se/ záchvatovité)
 • na předchozí provedená vyšetření
 • na informace o užívaných lécích
 • na jiná onemocnění, dispenzarizace jiným specialistou

Typy vyšetření

Typy vyšetření

 • Encefalografické vyšetření (EEG) - pomocí EEG lze sledovat aktivitu mozku. Vyšetření je prováděno zejména u pacientů s onemocněním centrálního nervového systému, epilepsií, poruchami vědomí, bolestí hlavy, degenerativním onemocněním, poruchami spánku, úrazem hlavy apod.

Po příchodu do vyšetřovací místnosti Vás laborantka uloží na lůžko. Na hlavu vám nasadí čepici, v níž jsou snímací elektrody, které jsou jednotlivě přiloženy ke kůži hlavy pomocí vodivého gelu. Po zkontrolování dostatečného kontaktu všech elektrod můžete jen v klidu odpočívat. Poté začne přístroj registrovat Vaší mozkovou aktivitu. Sestra Vás může vyzvat k občasnému otevření a zavření očí nebo prohloubení dýchání. V závěru vyšetření můžete být krátce vystaveni světelným zábleskům, při zavřených očích.

Před EEG vyšetřením si umyjte vlasy a nepoužívejte tužidlo, gel či lak na vlasy. Po EEG Vás nečekají žádná zvláštní omezení, můžete bez problémů řídit motorová vozidla nebo se věnovat pracovní a sportovní činnosti.

 • Elektromyografické vyšetření (EMG) - Elektromyografie je vyšetřovací metoda, kterou lze zjistit stav periferního nervového systému a je možné diagnostikovat poruchy nervů (neuropatie) a svalů (myopatie) a zhodnotit jejich tíži. Z konkrétních poruch jsou to například choroby patřící mezi polyneuropatie nebo myasthenia gravis, syndrom karpálního tunelu a mnoho dalších.

Podle pokynů personálu si odložíte část oblečení a položíte se na vyšetřovací lůžko nebo posadíte na křeslo tak, aby vyšetřované svaly mohly zůstat uvolněné a vyšetřující k nim měl přístup. Laborantka Vám vydezinfikuje kůži na vyšetřovaném místě a lékař nad něj přiloží plochou elektrodu. Druhou elektrodu, obvykle v podobě tenké jehly, lehce zapíchne do vyšetřovaného svalu. Vyzve vás, abyste příslušný sval několikrát zatnuli a uvolnili. Přitom na monitoru sleduje změnu elektrické aktivity. Pro vyšetření nervů použije stimulační elektrodu. Ta do vyšetřované části Vašeho těla vyšle slabý elektrický impuls. Podráždění nervu vyvolá záškub příslušného svalu. Umístění elektrod se postupně mění. Vyšetření může být vnímáno jako lehce nepříjemné, je zde však vždy snaha o minimalizaci nepříjemných pocitů.

První návštěva ambulance

První návštěva ambulance

Jdete k nám poprvé? Přineste si s sebou:

 • žádanku od lékaře (pokud ji máte)
 • kartičku pojišťovny
 • předcházející lékařské zprávy
 • doklad totožnosti (OP, pas)

Na objednaný termín se prosím dostavte včas. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se omluvit (nejméně 24 hod před objednaným termínem).

Při pozdní omluvě bude požadována náhradu nákladů a ušlého zisku způsobené nevyužitým termínem. Výše uvedená pravidla se nevztahují na náhlé zdravotní komplikace, které klient doloží potvrzením od lékaře

Ceník

Ceník

Běžná péče poskytovaná našimi lékaři (vstupní vyšetření, následná vyšetření) je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění - tzv. speciální péče.

Ceník

Tyto ceny platí pro pacienty, kteří nemají smlouvu s žádnou z níže uvedených zdravotních pojišťoven.

Smluvní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP 205)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV 211)

Naši lékaři a zdravotní sestry

Maruše Sigmundová Zdravotní sestra neurologické ambulance. Provádí záznam EEG, asistuje při vyšetření EMG. Více o lékaři

Kateřina Tůmová - recepce Zajišťuje objednávání pacientů telefonicky, emailem a obstarává veškerou administrativu pro lékaře, sestry a pacienty   Více o lékaři

MUDr. Jana Dobešová Neurolog Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala kurzy a stáže v zahraničí na téma epilepsie. V současnosti působí na Klinice dětské neurologie FN Motol a na Neurologické ambulanci Neuroaxis s.r.o. Speci... Více o lékaři

MUDr. Martina Novotná Dětský neurolog Více o lékaři

Maruše Sigmundová
Maruše Sigmundová
Kateřina Tůmová - recepce
Kateřina Tůmová - recepce
MUDr. Jana Dobešová
MUDr. Jana Dobešová
MUDr. Martina Novotná
MUDr. Martina Novotná
Kde nás najdete?

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha - 4

Tel: +420 284812518

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps