Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1. 8. 2017 (Ceník je určený pro samoplátce a klienty nesmluvních pojišťoven – 205, 211. Laser terapie a infuzní terapie je hrazena klienty)

 

Dětská neurologická ambulance       
Komplexní vstupní vyšetření dětským neurologem 1 500,- Kč
Cílené vyšetření dětským neurologem 1 000,- Kč
Kontrolní vyšetření dětským neurologem 750,- Kč
EEG vyšetření 1 700,- Kč
EMG vyšetření 2 600,- Kč
Duplexní sonografie extrakraniálních tepen 700,- Kč
Transkraniální barevná duplexní sonografie 1 000,- Kč        
Léčebný obstřik 60,- Kč

 

Administrativní úkony lékaře  
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1000,- Kč           
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka) 5,- Kč