Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 11. 3. 2019 (Ceník je určený pro samoplátce. Laser terapie a infuzní terapie je hrazena klienty)

 

Dětská neurologická ambulance       
Komplexní vstupní vyšetření dětským neurologem 1 500,- Kč
Cílené vyšetření dětským neurologem 1 000,- Kč
Kontrolní vyšetření dětským neurologem 750,- Kč
EEG vyšetření 1 700,- Kč
EMG vyšetření 2 600,- Kč
Duplexní sonografie extrakraniálních tepen 700,- Kč
Transkraniální barevná duplexní sonografie 1 000,- Kč        
Léčebný obstřik 60,- Kč

 

Laser terapie a infuzní terapie  
Infuzní terapie (10 sezení) 1 500,- Kč
Laser aplikace – (Tinnitus - 20 min) 90,- Kč
Laser aplikace – (ostatní oblasti - 15 min) 60,- Kč
EEG vyšetření 600,- Kč

 

Administrativní úkony lékaře  
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1000,- Kč           
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka) 5,- Kč

 

Administrativní úkony lékaře

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění

– informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.

Anglicky mluvící pacienti/klienti

1 hodina 2.000,- Kč, 30 min 1.000,- Kč, lékařská zpráva v anglickém jazyce 500,- Kč