Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 14. 3. 2019

Ceník je určený pro nepojištěné klienty a samoplátce. Obsahuje i úkony, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Dětská neurologická ambulance       
Komplexní vstupní vyšetření dětským neurologem 1 500,- Kč
Cílené vyšetření dětským neurologem 1 000,- Kč
Kontrolní vyšetření dětským neurologem 750,- Kč
EEG vyšetření 1 700,- Kč
EMG vyšetření 2 600,- Kč

 

Administrativní úkony lékaře  

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta

400,- Kč všichni klienti
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1 000,- Kč všichni klienti

Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka)

5,- Kč všichni klienti         
   

Opakované vystavení nevyzvednutého receptu, propadlé žádanky

50,- Kč všichni klienti

 

Speciální služby

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.

Anglicky mluvící pacienti/klienti (bez tlumočníka)

1 hodina 2.500,-