Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1. 1. 2018 (Ceník je určený pro samoplátce. Laser a kineziotaping nehradí žádná zdravotní pojišťovna)

 

Ambulance fyzioterapie  
Komplexní vstupní vyšetření fyzioterapeutem 1 000,- Kč
Cílené vyšetření fyzioterapeutem 750,- Kč
Kontrolní vyšetření fyzioterapeutem 500,- Kč
Reflexní masáž C a Th páteře (25 min) 350,- Kč
Reflexní masáž Th a L páteře (25 min) 350,- Kč
Reflexní masáž C, Th a L páteře (40 min) 450,- Kč
Měkké a mobilizační techniky (25 min) 350,- Kč
Léčebná tělesná výchova individuální (nácvik a korekce cviků, instruktáž – 25 min) 300,- Kč
Speciální LTV (senzomotorická cvičení, cvičení na labilních plochách, cvičení na neurofyziologickém podkladě – 30 min) 450,- Kč
Kraniosakrální biodynamika (60/90 min)       800/1 000,- Kč
Ultrazvuk (do 10 min) 70,- Kč
Elektroléčebné proudy (20 min) 120,- Kč
Manuální lymfodrenáž 750,- Kč
Přístrojová lymfodrenáž 200,- Kč

 

Laser terapie, magnetoterapie, kineziotaping  
Laser aplikace – (Tinnitus - 20 min) 90,- Kč
Laser aplikace – (ostatní oblasti - 15 min) 60,- Kč
Magnetoterapie (25 min) 150,- Kč
Kineziotaping (jedna aplikace, + 2 Kč za 1 cm tejpovací pásky)   100 - 150,- Kč

 

Administrativní úkony lékaře  
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1 000,- Kč
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka) 5,- Kč

 

Speciální služby

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.