Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1. 9. 2017 (Ceník je určený pro samoplátce, obsahuje výkony, které nehradí žádná zdravotní pojišťovna)

 

Logopedická ambulance

Vstupní logopedické vyšetření    700,- Kč/1 000 Kč víkend
Logopedická terapie (30 min)    400,-Kč /700,- Kč víkend
Logopedická terapie (45 min) 600,-Kč /900,- Kč víkend
Logopedická terapie (60 min) 800,-Kč /1 100,- Kč víkend

 

Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

Jednorázový vstupní poplatek 250,- Kč
Zapůjčení rotavibrátoru 100,- Kč/den
Logopedické vyšetření na přihlášku VŠ 500,- Kč
Vyhotovení stručné logopedické zprávy (OŠD) 150,- Kč
Podrobná logopedická zpráva/výpis z dokumentace 500,- Kč
Logopedická konzultace 500,- Kč
Stornopoplatek za předem neomluvenou absenci 150,- Kč

 

Administrativní úkony klinického lékaře

Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 500,- Kč

 

Speciální služby

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.