Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1.3. 2023 (Ceník je určený pro samoplátce, obsahuje výkony i výkony které nehradí žádná zdravotní pojišťovna)

Ambulance klinické logopedie

Vstupní logopedické vyšetření    1200,- Kč
Logopedická terapie (30 min)    600,-Kč
Logopedická terapie (40 min) 800,-Kč

Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

Jednorázový vstupní poplatek 250,- Kč
Zapůjčení rotavibrátoru 100,- Kč/den
Logopedické vyšetření na přihlášku VŠ 500,- Kč
Vyhotovení stručné logopedické zprávy (OŠD) 500,- Kč
Podrobná logopedická zpráva/výpis z dokumentace 1000,- Kč
Stornopoplatek za předem neomluvenou absenci 250,- Kč

Administrativní úkony klinického lékaře

Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč

Vyplnění formuláře pro pojišťovnu

500,- Kč

Speciální služby

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.