Ceník

Ceník hrazených služeb

Platný od 1.11.2019

Ceník je určený pro nepojištěné klienty a samoplátce.

Laser, infuzní terapie, některá léčiva a úkony nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Neurologická ambulance  
Komplexní vstupní vyšetření neurologem 1 500,- Kč
Cílené vyšetření neurologem 1 000,- Kč
Kontrolní vyšetření neurologem 750,- Kč
EEG vyšetření 1 700,- Kč
EMG vyšetření 2 600,- Kč
Duplexní sonografie extrakraniálních tepen 700,- Kč
Transkraniální barevná duplexní sonografie 1 000,- Kč
Léčebný obstřik 60,- Kč všichni klienti
Léčebný obstřik Depo - Medrol 100,-Kč všichni klienti
Kořenový obstřik depo-medro 100,- Kč
Muscoril + aplikace 45,- Kč
Ketonal + aplikace 70,- Kč
Dolmina + aplikace 40,- Kč
Tramal + aplikace 45,- Kč
Aplikace injekce Milgamma (10 dávek) 600,- Kč všichni klienti
Aplikace injekce B12 (10 dávek) 400,- Kč všichni klienti

 

Laser terapie
 
Laser - jedna aplikace 90,- Kč všichni klienti

 

Administrativní úkony lékaře  
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč všichni klienti
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1 000,- Kč všichni klienti
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka)

5,- Kč všichni klienti

Opakované vystavení nevyzvednutého receptu, propadlé žádanky

50,- Kč všichni klienti

Zaslání výsledků poštou

50,- Kč všichni klienti

 

Speciální služby

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.

 

Anglicky mluvící pacienti/klienti (bez tlumočníka)

1 hodina 2.500,-