Ceník

Ceník hrazených služeb

platný od 1. 1. 2018 (Ceník je určený pro samoplátce. Laser terapie a infuzní terapie je hrazena klienty) 

 

Neurologická ambulance  
Komplexní vstupní vyšetření neurologem 1 500,- Kč
Cílené vyšetření neurologem 1 000,- Kč
Kontrolní vyšetření neurologem 750,- Kč
EEG vyšetření 1 700,- Kč
EMG vyšetření 2 600,- Kč
Duplexní sonografie extrakraniálních tepen 700,- Kč
Transkraniální barevná duplexní sonografie 1 000,- Kč
Léčebný obstřik 60,- Kč
Kořenový obstřik depo-medro 100,- Kč
Tramal + aplikace 45,- Kč
Muscoril + aplikace 45,- Kč
Ketonal + aplikace 70,- Kč
Dolmina + aplikace 40,- Kč

 

Laser terapie
 
Laser aplikace – (Tinnitus - 20 min) 90,- Kč
Laser aplikace – (ostatní oblasti - 15 min) 60,- Kč

 

Infuzní terapie  
Infuzní vitaminoterapie ( 1 sezení ) 1 500,- Kč
Infuzní terapie (10 sezení) 1 000,- Kč
Aplikace injekce Milgamma (10 dávek) 600,- Kč
Aplikace injekce B12 (10 dávek) 400,- Kč

 

Administrativní úkony lékaře  
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 1 000,- Kč
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka)

5,- Kč

Opakované vystavení nevyzvednutého receptu, propadlé žádanky

50,- Kč

Zaslání výsledků nebo receptu poštou

30,- Kč

Neomluvená absence na vyšetření

500,- Kč

   

 

Speciální služby

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění – informace o nich a ceník je k dispozici na vyžádání v ambulanci.