Novinky

Dokážete rozpoznat projevy mrtvice a poskytnout první pomoc?

Cévní mozková příhoda, lidově mrtvice, není postrachem pouze starších lidí. Stále častěji ohrožuje i životy mladých. Znáte příznaky mrtvice? Dokázali byste pomoci, kdybyste byli svědky této příhody? Jak probíhá zotavování a co může pro nemocného udělat rodina?

Dokážete rozpoznat projevy mrtvice a poskytnout první pomoc?

Cévní mozková příhoda (CMP) může mít dvě formy:

 1. ischemickou,
 2. krvácivou.

Při ischemické formě krevní sraženina ucpe jednu z tepen, které do mozku přivádějí krev. Postižená část mozku se tedy neprokrvuje a neokysličuje, tudíž začíná odumírat. Krvácivá forma vzniká takto: v důsledku přetlaku uvnitř cévy nebo při úrazu hlavy praskne mozková tepna a krev se vylije na povrch mozku. V obou případech je jedinec vážně ohrožen na životě. Ischemický typ však znamená větší šanci na přežití.

Časté a méně časté příznaky

Mezi typické příznaky cévní mozkové příhody patří:

 • bolest hlavy,
 • neostré, rozmazané vidění,
 • pokles ústního koutku nebo očního víčka,
 • nesrozumitelná řeč,
 • slabost horní nebo dolní končetiny,
 • ztráta koordinace těla a závratě,
 • obrna jedné poloviny těla.

K méně častým příznakům se řadí:

 • ztráta citlivosti některé části těla,
 • zmatenost a ztráta paměti,
 • změna chování,
 • svalová ztuhlost,
 • porucha polykání nebo škytavka,
 • samovolné pohyby očí.

Kdy volat 155

Domníváte se, že člověk, kterého právě sledujete, dostal mrtvici? Jak si tuto domněnku potvrdit nebo vyvrátit?

 1. Požádejte dotyčného, aby na vás udělal grimasu. Vyzvěte ho, aby se usmál, zamračil, zamrkal nebo vyplázl jazyk. Řekněte mu, aby očima sledoval pohyb vašeho prstu.
 2. S daným člověkem mluvte. Zeptejte se ho třeba na jméno nebo na to, jestli ví, co se mu právě stalo.
 3. Může člověk s podezřením na mrtvici předpažit obě paže? Dokáže stát na obou nohách a chodit?

Rychlou záchrannou službu volejte, jakmile u postiženého zjistíte:

 • pokles ústního koutku nebo víčka,
 • tiky v obličeji nebo očích,
 • stáčení jazyka na stranu,
 • setřelou a nesrozumitelnou řeč,
 • výpadek paměti,
 • pokles jedné nebo obou paží po předpažení,
 • slabost končetiny a neschopnost chůze.

Včasná rehabilitace je důležitá

K rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě se přistupuje pokud možno co nejdříve. Tento postup přináší nejlepší výsledky s nejmenšími doživotními následky. Léčba sice někdy neumožňuje plnohodnotnou rehabilitaci po příhodě, nicméně zdravotnická zařízení zaměstnávají kvalifikované rehabilitační pracovníky. Ti navštěvují pacienty na oddělení pravidelně a pomáhají jim s rehabilitací už na lůžku. Některé rodiny využívají služeb mobilních rehabilitačních sester. Ty dojíždějí za klienty domů a pracují s nimi v domácím prostředí.

Zotavení s pomocí rodiny

Cévní mozková příhoda může způsobit změnu osobnosti. Někteří pacienti, byť v minulosti aktivní, mohou odmítat nejen rehabilitaci a cvičení, ale i své okolí a lidi kolem sebe. Psychika je při zotavování důležitá, proto je nezbytné udržovat s nemocným osobní kontakt a pravidelně s ním komunikovat. Komunikace rodiny s nemocným a zdravotnickým personálem pomáhá člověku po mrtvici zotavit se. Tím rodina přispívá k plnění léčebného plánu a urychluje návrat nemocného do plnohodnotného života.

(žij)

Zdroje:

www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm

www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/in-depth/stroke-rehabilitation/art-20045172