Novinky

Fyzioterapeut o vás ví všechno. A co neví, to si zjistí

Jednoduché vyšetřovací metody pomáhají fyzioterapeutovi odhalit příčinu vašich potíží a správně soustředit rehabilitaci na postižené místo. Se závěry ze vstupního vyšetření snadněji sestaví rehabilitační plán na míru přímo pro vás.

Fyzioterapeut o vás ví všechno. A co neví, to si zjistí

Před začátkem vyšetření si s vámi odborník popovídá o vašich problémech. Zeptá se vás, jak dlouho vás potíže trápí. Dále požádá, abyste bolest popsali. Bude chtít vědět, zda jste si našli polohu, ve které bolest ustupuje, nebo co bolest zhoršuje.

Nezapomeňte s sebou přinést průvodní zprávu od lékaře, který vás k fyzioterapeutovi odeslal. V ní bývá uvedeno, co stojí za příčinou vašich potíží a dále doporučené rehabilitační techniky, které jsou vhodné pro řešení vašich problémů.

Vyšetření samotné lze rozdělit do několika kategorií, které nevyužívají pouze fyzioterapeuti, ale také lékaři. Seznamte se s nimi i vy!

Vyšetření pohledem

  • Jedno z nejužitečnějších vyšetření. Odborníkovi poskytne souhrnný obraz o vašem těle. Fyzioterapeut jím zpravidla zahajuje sezení s vámi. Podle nálezu specialisty pak bude vyšetření směrovat do místa, odkud daný problém vychází. Může se přitom zaměřit na chůzi, pohyblivost a rozsah pohybů v kloubu a podobně.
  • Pohledem odborník snadno rozpozná nekoordinované i vůlí ovládané pohyby. Zrakem také zhodnotí, jak kvalitně a přesně je děláte.
  • Zajímat ho bude váš postoj, chůze, jemná motorika a třeba i držení propisky při psaní.
  • Mimika a výraz obličeje o vás také leccos prozradí. Například dokážou napovědět, jak moc bolestivý nebo nepříjemný je pro vás určitý typ pohybu nebo cvik.

Vyšetření pohmatem a poklepem

  • Velmi přínosné vyšetření, při kterém fyzioterapeut podrobně zmapuje postiženou oblast.
  • Ozřejmí se při něm rozsah omezení nebo odchylky od normálu. Závěry pomohou potvrdit a zpřesnit předchozí nález lékaře.
  • Podle výsledků fyzioterapeut následně navrhne léčebný plán tak, aby rehabilitace přinesla co největší užitek.

Pouze s vyšetřením poslechem se u fyzioterapeuta zpravidla nesetkáte. Takový praktický lékař se však bez něj neobejde. Obvykle se jedná o poslech pomocí fonendoskopu v uších.

Bolest není důkaz

Často se stává, že příčina potíží vychází z úplně jiného místa, než které vás bolí.

  • Bolesti hlavy zpravidla vyplývají z blokády krční páteře, bolest zad z blokády hrudní páteře.
  • Strnulost a mravenčení dolních končetin bývají dány uskřinutím sedacího nervu v pánevní oblasti.

Po vyšetření fyzioterapeut zhodnotí léčebné metody navržené specialistou a v případě potřeby je mírně upraví přímo vám na míru. Během další návštěvy tak budete moci již plně a účinně rehabilitovat.

(žij)

Zdroje:

www.physiotherapynotes.com/2011/02/physiotherapy-evaluation-and.html

KOLÁŘ, Pavel a MÁČEK, Miloš. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-219-0.