Novinky

S čím vám pomůže fyzioterapeut?

Ať už sportujete na vrcholové, nebo rekreační úrovni, jistě víte, že pohyb je to nejlepší pro vaše zdraví. A tak jako je důležitá prevence úrazu před aktivitou, je i stejně důležité minimalizovat následky v případě úrazu. S tím vám pomůže váš fyzioterapeut! Každý sport s sebou přináší určitá rizika – zlomeniny či podvrtnutí řeší lékaři každým dnem. Po prvotním ošetření nemocného nastává druhá fáze, zotavovací, kde kromě pacienta a jeho přístup k léčbě hraje významnou roli jeho fyzioterapeut. Ten pomáhá pacientovi vrátit se do běžného životního rytmu v co nejkratší možné době.

S čím vám pomůže fyzioterapeut?

Kdy se obrátit na fyzioterapeuta?

Fyzioterapeut je odborník v léčebné rehabilitaci. Kromě řešení poúrazových následků a namožených svalů, řeší také chronické bolesti, které jsou často pro pacienty velmi nepříjemné. V tomto případě odborník vypracuje na míru léčebný plán se správně zvolenými terapiemi o vhodné délce a v pravidelných intervalech.

Úrazy

Ne všem úrazům předchází zlomenina, ale každý úraz je doprovázen bolestí. Fyzioterapeut pracuje s lékařským nálezem ve zprávě nebo doporučením ošetřujícího lékaře a volí správné techniky, aby pacienta co nejdříve vrátil zpět do plnohodnotného života. Ze široké škály procedur jsou pacientovi nabídnuty například masáže postižené partie, terapeutická elektro- či ultrazvuková léčba nebo zajímavá léčba suchou jehlou pro namožené svaly, tzv. dry needling.

Omezení hybnosti

Každé zranění je obvykle doprovázeno bolestmi při pohybu postižené části těla. Je typické, že takto postižený pacient se snaží pohyby omezit, aby se bolesti vyvaroval. V tomto případě se odborník snaží najít způsob, jak zachovat původní rozsah pohybu u nemocného, a volí kombinovanou léčbu – aktivní i pasivní rehabilitační cvičení. Mimo cvičení v rehabilitačním centru jsou postiženému předvedeny cviky, které zvládne sám z pohodlí domova.

Kdy začít rehabilitovat?

Ve většině případů je doporučeno rehabilitovat co nejdříve po úrazu, případně po operaci. Zeptejte se svého ošetřujícího lékaře, kdy nejdříve můžete s nápravným cvičením začít. Rehabilitace představuje důležitou roli v zotavovací fázi a právě fyzioterapeuti jsou zde od toho, aby vám pomohli. V rehabilitaci je důležitá pravidelnost a disciplína pacienta – odborník vaše pokroky sleduje a podle toho upravuje léčbu. Poradí vám, jak se se zraněním vyrovnat, a zhodnotí, jaká cvičení můžete praktikovat.

Dodržujte rady odborníka, cvičte pravidelně a vraťte se zase zpátky do běžného života co nejrychleji!

(žij)

Zdroj: http://www.powerphysiotherapy.com.au/reasons-to-visit-a-physiotherapist/