Novinky

U poranění mozku začněte s rehabilitací co nejdřív

Nervová soustava je složitý systém, který reguluje a řídí zbytek těla včetně svalů. Je tedy zřejmé, že nervové poruchy mohou dopadnout i na hybnost. Také zde může pomoci fyzioterapie.

U poranění mozku začněte s rehabilitací co nejdřív

Fyzioterapie je vhodná například k rehabilitaci po mrtvici nebo úrazových poškozeních mozku, míchy či nervů. Pomáhá také zbrzdit rozvoj nemocí, jako jsou Parkinsonův syndrom nebo roztroušená skleróza, a zmírnit jejich projevy.

Kouzlo plasticity

V mozku nedochází na rozdíl od jiných orgánů k obnově mrtvých buněk. Důvodem k využití fyzioterapie při nápravě poruch nervů s dopadem na hybnost je schopnost nervového systému měnit se v závislosti na aktuální situaci a částečně tak reagovat na své poškození. Zdravá část mozku může být do určité míry schopna zastoupit tu poškozenou a vykonávat její funkci. Této schopnosti se odborně říká plasticita centrální nervové soustavy.

Byl postižen mozek, nebo mícha?

Poruchy nervové soustavy se projevují v závislosti na umístění ložiska a charakteru poškození. V obou případech využívá fyzioterapie podobné techniky, ovšem s jiným cílem. Je však potřeba počítat s tím, že úplná náprava nebude možná a některých následků se člověk nezbaví po celý zbytek života.

  • Zničení mozkových buněk, které jsou zodpovědné za pohyb, se projeví neschopností pohybu, ztuhlostí až křečemi svalů na více místech těla. Ztráta svalové hmoty nastává až po delší době, a to kvůli omezení aktivity svalů.
  • Při poškození nervů nebo buněk v míše je porucha spíše lokalizovaná, omezená na konkrétní sval. Svaly jsou ochablé, dochází také ke ztrátě reflexů. Úbytek svalové hmoty bývá rychlý.

Rehabilitace nikdy není zbytečná

Diagnózu většinou stanoví neurolog. Specializovaný fyzioterapeut následně na základě zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta sestaví rehabilitační plán a určí konkrétní léčebné postupy. Cílem je maximálně zachovat stávající pohybové funkce a soběstačnost nemocného. Důležité proto je začít s rehabilitací co nejdřív.

Při některých poruchách existuje (díky již zmiňované plasticitě nervové soustavy) značná šance na obnovu ztracených nervových funkcí a hybnosti. Při jiných může vhodná fyzioterapie aspoň zpomalit nebo zastavit úbytek svalové hmoty.

(mpr)

Zdroj:

www.franciscanhealth.org/health-care-services/neurological-physical-therapy-255