Centrum kolposkopické expertízy

Centrum kolposkopické expertízy

Je vysoce specializovaná gynekologická ambulance, která se zabývá zejména diagnostikou a léčbou přednádorových změn na vulvě a děložním hrdle.

Na ambulanci jsou pacientky odesílány většinou na doporučení a ve spolupráci se svým registrujícím (ošetřujícím) gynekologem. Nejčastějším důvodem k odeslání je abnormální (suspektní) nález z onkologické cytologie nebo HRV – HR testace. Vyšetření v Centru kolposkopické expertízy – Centru onkogynekologické prevence je ambulantní.  Specialisté nositelé funkční licence kolposkopické expertízy  tyto nálezy dále došetří a ženě jsou podrobně vysvětleny zjištěné nálezy a doporučen další postup.

Expertní kolposkopie

Expertní kolposkopie

K provádění tohoto výkonu je nutné, aby měl gynekolog specializovanou licenci k provádění tzv. kolposkopické expertízy – funkční licence F 017.  Specialisté, nositelé této licence, kteří provádí tyto vyšetření v centrech onkogynekologické prevence  mají zkušenosti a koncentrují velké množství pacientek s těmito nálezy.  Lékaři našeho centra jsou nejenom nositeli funkční licence, ale jsou i školitelé tohoto výkonu (prof. Rob, Doc. Robová, As. Pichlík).

Ordinační hodiny a kontakt

Ordinační hodiny a kontakt

Po
Út 14:30 - 18:00
St 14:30 - 18:00
Čt 14:30 - 18:00

 

Telefonické objednávání 8:00 až 13:00.

Objednat možné i na emailové adrese s reakcí do 24 hodin.

kolposkopie@medicinaplus.cz
  222 300 620

Spolupracující cytologická a bioptická laboratoř  - Bioptická laboratoř s.r.o.

Spolupracující cytologická a bioptická laboratoř - Bioptická laboratoř s.r.o.

Velice důležitá je také vysoce kvalitní spolupráce při odečtení kontrolních odebíraných vzorků (cytologie, histologie). Naše centrum spolupracuje s největší laboratoří v ČR, s Bioptickou laboratoří s.r.o.. Tato propojenost s Centrem kolposkopické expertízy umožňuje velice dobrou zpětnou vazbu, je základem pro vysokou kvalitu, kterou společně poskytujeme.

Spolupracující klinické pracoviště – Gynekologická klinika FN Královské Vinohrady

Spolupracující klinické pracoviště – Gynekologická klinika FN Královské Vinohrady

V případě podezření nebo potvrzení (punch – malou biopsií) přednádorových změn vyššího stupně je nejčastěji doporučeným zákrokem konizace. Ty jsou prováděny speciální vysokofrekvenční jehlou nebo kličkou.   

V případě onkologické diagnózy  - zjištění dg. Zhoubného nádoru je pak klientce zajištěna možnost komplexní léčby v Onkogynekologickém centru – Gynekologicko-porodnické kliniky   3. LF a FN Královské Vinohrady (www.fnkv.cz)

Spolupráce s registrujícím gynekologem

Spolupráce s registrujícím gynekologem

Klientky jsou doporučeny na expertní kolposkopické vyšetření registrujícím gynekologem. Výkony centra s doporučením registrujícího gynekologa jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče a k dalšímu sledování ke svému registrujícímu - ošetřujícímu gynekologovi.

V případě konzultací – vyšetření bez doporučení  registrujícího gynekologa je vyšetření zpoplatněno dle ceníku. 

Volné termíny k expertnímu vyšetření jsou většinou do 3 týdnů,  nálezy závažnějších nálezů AGC NEO a závažnější než HG SIL se objednávají jako akutní s termínem do 10 dnů.

Smluvní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (OZP – 207)
  • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP – 201)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV – 211)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. V současnosti působí jako přednosta gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Královské Vinohrady a vedoucí katedry Gynekologie a porodnictví na 3. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Naši lékaři a zdravotní sestry

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol. V současnosti působí jako vedoucí lékař gynekologicko-porodnické kliniky 3.... Více o lékaři

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. V současnosti působí jako přednosta gyne... Více o lékaři

As. MUDr. Tomáš Pichlík Složené specializace specializace v oboru gynekologie a porodnictví Certifikáty, funkční licence F 017 kolposkopická expertíza Jazykové znalosti angličtina Více o lékaři

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
As. MUDr. Tomáš Pichlík
As. MUDr. Tomáš Pichlík
Kde nás najdete?

Hvězdova 1601
140 00 Praha 4

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps