Centrum kolposkopické expertízy

Centrum kolposkopické expertízy

Je vysoce specializovaná gynekologická ambulance, která se zabývá zejména diagnostikou a léčbou přednádorových změn na vulvě a děložním hrdle.

Na ambulanci jsou pacientky odesílány většinou na doporučení a ve spolupráci se svým registrujícím (ošetřujícím) gynekologem. Nejčastějším důvodem k odeslání je abnormální (suspektní) nález z onkologické cytologie nebo HRV – HR testace. Vyšetření v Centru kolposkopické expertízy – Centru onkogynekologické prevence je ambulantní.  Specialisté nositelé funkční licence kolposkopické expertízy  tyto nálezy dále došetří a ženě jsou podrobně vysvětleny zjištěné nálezy a doporučen další postup.

Expertní kolposkopie

Expertní kolposkopie

K provádění tohoto výkonu je nutné, aby měl gynekolog specializovanou licenci k provádění tzv. kolposkopické expertízy – funkční licence F 017.  Specialisté, nositelé této licence, kteří provádí tyto vyšetření v centrech onkogynekologické prevence  mají zkušenosti a koncentrují velké množství pacientek s těmito nálezy.  Lékaři našeho centra jsou nejenom nositeli funkční licence, ale jsou i školitelé tohoto výkonu (prof. Rob, Doc. Robová, As. Pichlík).

Ordinační hodiny a kontakt

Ordinační hodiny a kontakt

Po
Út 14:30 - 18:00
St 14:30 - 18:00
Čt 14:30 - 18:00

Telefonické objednávání 8:00 až 13:00.

Objednat možné i na emailové adrese s reakcí do 24 hodin.

kolposkopie@medicinaplus.cz
  222 300 620

Spolupracující cytologická a bioptická laboratoř  - Bioptická laboratoř s.r.o.

Spolupracující cytologická a bioptická laboratoř - Bioptická laboratoř s.r.o.

Velice důležitá je také vysoce kvalitní spolupráce při odečtení kontrolních odebíraných vzorků (cytologie, histologie). Naše centrum spolupracuje s největší laboratoří v ČR, s Bioptickou laboratoří s.r.o.. Tato propojenost s Centrem kolposkopické expertízy umožňuje velice dobrou zpětnou vazbu, je základem pro vysokou kvalitu, kterou společně poskytujeme.

Spolupracující klinické pracoviště – Gynekologická klinika FN Královské Vinohrady

Spolupracující klinické pracoviště – Gynekologická klinika FN Královské Vinohrady

V případě podezření nebo potvrzení (punch – malou biopsií) přednádorových změn vyššího stupně je nejčastěji doporučeným zákrokem konizace. Ty jsou prováděny speciální vysokofrekvenční jehlou nebo kličkou.   

V případě onkologické diagnózy  - zjištění dg. Zhoubného nádoru je pak klientce zajištěna možnost komplexní léčby v Onkogynekologickém centru – Gynekologicko-porodnické kliniky   3. LF a FN Královské Vinohrady (www.fnkv.cz)

Spolupráce s registrujícím gynekologem

Spolupráce s registrujícím gynekologem

Klientky jsou doporučeny na expertní kolposkopické vyšetření registrujícím gynekologem. Výkony centra s doporučením registrujícího gynekologa jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče a k dalšímu sledování ke svému registrujícímu - ošetřujícímu gynekologovi.

V případě konzultací – vyšetření bez doporučení  registrujícího gynekologa je vyšetření zpoplatněno dle ceníku. 

Volné termíny k expertnímu vyšetření jsou většinou do 3 týdnů,  nálezy závažnějších nálezů AGC NEO a závažnější než HG SIL se objednávají jako akutní s termínem do 10 dnů.

Smluvní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (OZP – 207)
  • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP – 201)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV – 211)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. V současnosti působí jako přednosta gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Královské Vinohrady a vedoucí katedry Gynekologie a porodnictví na 3. LF Univerzity Karlovy v Praze.

Naši lékaři a zdravotní sestry

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol. V současnosti působí jako vedoucí lékař gynekologicko-porodnické kliniky 3.... Více o lékaři

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. V současnosti působí jako přednosta gyne... Více o lékaři

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Kde nás najdete?

Hvězdova 1601
140 00 Praha 4

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps