Kdy se na nás obrátit

Kdy se na nás obrátit

Registrované klientky

 • při akutních nebo chronických gynekologických problémech
 • preventivně
 • komplexní péče o těhotné včetně ultrazvukové diagnostiky, péče o fyziologické i rizikové těhotenství

Neregistrované klientky

 • při doporučení na superkonsiliární vyšetření (expertní kolposkopieonkogynekologie, perinatologie)

Přijimáme nové klientky k registraci (dle současné kapacity a odborných možností)

Poskytovaná péče

 • preventivní prohlídky - cytologie, kolposkopie, gynekologické vyšetření,
 • diagnostika těhotenství
 • plánované rodičovství - antikoncepce
 • řešení nepravidelného krvácení
 • bolestivá menstruace
 • akutní pánevní bolest, chronická pánevní bolest
 • řešení děložních myomů
 • klimakterické obtíže  
 • diagnostika inkontinence
 • komplexní péče o těhotné ženy

Chci se objednat

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Po 8:00 - 12:00 12:30 - 18:30
Út 8:00 - 12:00 12:30 - 19:00
St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:30
Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
8:30 - 12:00 dle objednání

Vážené klientky od 17.4.2023 je naše gynekologická ambulance GYNPRAXE s.r.o. přesunuta na novou adresu:

POLIKLINIKA BUDĚJOVICKÁ  ANTALA STAŠKA 1670/80, PRAHA 4 - Krč, ZELENÁ BUDOVA 5. PATRO

 •  DOVOLENÁ - MUDr. Robin Malina 28.8. až 22.9.2023
 •  V případě akutních potíží je možné se obrátit na ambulanci č.1 - Gynekologicko porodnická klinika FN Královské Vinohrady.

Telefonické objednávání 8:00 až 13:00. PREFERUJEME volat 12-13 h

Objednat se můžete i přes e-mail gynekologie@medicinaplus.cz

   gynekologie@medicinaplus.cz
   222 252 026

 

Info pro pacientky

Info pro pacientky

Info pro pacientky HPV HR – test v rámci skríningu – gynekologická prevence 

(k 15.1.2021 potvrzeno VZP, očekáváme stejné od ostatních pojišťoven)

 

Vážená naše registrovaná klientko,

Od 1.1.2021 je možno využít pro zlepšení skríningu detekci HPV HR virů. Tento test výrazně napomáhá identifikovat skupinu rizikovějších žen!

HPV HR – test ve skríningu  pro rok 2021 – kdy je indikován za plnou úhradu

Indikován u žen kde předchozí skríningová cytologie byla v normě. Odběr je identický jako odběr cytologie, který Vám je běžně prováděn.

Test je indikován u žen narozených od 1.1.1986 do 31.12.1986

Test je indikován u žen narozených od 1.1.1976 do 31.12. 1976

Vážené klientky, domníváme se, že díky odběru na HPV HR viry se stává vyhledávání přednádorových stavů pro Vás daleko citlivější, spolehlivější. Tento test výrazně zvyšuje Vaši bezpečnost a zpřesňuje prognózu o rizicích.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,         Prof. MUDr. Helena Robová, PhD.  

 

Filosofie péče

Filosofie péče

Při vyšetřování našich klientek postupujeme, pokud je to možné, od nejjednodušších vyšetření k těm složitějším. Naším cílem je zatěžovat pacientku co nejméně a minimalizovat vznik případných rizik a nepříjemných pocitů.  Lékař pacientku vyšetří a na základě výsledků navrhne další postup nebo léčbu.  Pracoviště disponuje možností  vnitřních konzultací se specialisty s certifikáty expertní kolposkopie (nejasné nálezy na děložním hrdle),  se specialisty v oblasti onkogynekologie (podezření na nádory, léčebné rozvahy, 2 názor na možnosti léčby),  perinatologie ( péče o abnormální nálezy v průběhu těhotenství,  konzultace o rizikové těhotenství).

Standardní vyšetřovací postupy:

Zjištění anamnézy

Jde o rozhovor mezi lékařem a pacientkou, kdy se vás lékař ptá zejména na:

 • operace a onemocnění, která klient a jeho rodina prodělali
 • užívání léků
 • alergie
 • prodělané gynekologické choroby a příznaky
 • současné gynekologické obtíže, jejich trvání, charakteristika a vývoj        

Po rozhovoru následuje kompletní objektivní vyšetření (pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem) se zaměřením na gynekologické orgány

Typy vyšetření - neregistrované i registrované klientky

Typy vyšetření - neregistrované i registrované klientky

 • Expertní kolposkopie - konzultace abnormálních cytologických nálezů, rozvaha před indikací operačního řešení - konizace, hysterektomie, zajištění operační léčby (konizace, hysterektomie)
 • Onkogynekologie - konzultace abnormálních klinických nálezů,  ultrazvukových nálezů, přednéčebné rozvahy,  zajištění komplexní léčby v akreditovaném onkogynekologickém centru
 • Perinatologie - konzultace abnormálních nálezů u těhotných žen, superkonsiliární ultrazvuková vyšetření, zajištění genetických konzultací, zajištění individualizované porodní péče na klinickém pracovišti

Centrum kolposkopické expertizy

 • Konzultace expertní kolposkopie s doporučením registrujícího gynekologa hrazeno zdravotní pojišťovnou
 • Konzultace expertní kolposkopie bez doporučení registrujícího gynekologa zpoplatněno 
 • V indikovaných případech možnost chirurgického řešení vyšším na klinickém pracovišti

První návštěva ambulance

První návštěva ambulance

Jdete k nám poprvé? Přineste si s sebou:

 • Žádanku od lékaře (pokud ji máte)
 • Kartičku pojišťovny
 • Předcházející lékařské zprávy
 • Doklad totožnosti (OP, pas)

Na objednaný termín se prosím dostavte včas. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se omluvit (nejméně 24 hod před objednaným termínem).

Při pozdní omluvě bude požadována náhradu nákladů a ušlého zisku způsobené nevyužitým termínem. Výše uvedená pravidla se nevztahují na náhlé zdravotní komplikace, které klient doloží potvrzením od lékaře

Ceník

Ceník

Běžná péče poskytovaná našimi lékaři (vstupní vyšetření, následná vyšetření) je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Naši klienti si mohou hradit také služby, které nejsou obsahem veřejného zdravotního pojištění - tzv. speciální péče.

Ceník pro samoplátce

Tyto ceny platí pro pacienty, kteří nemají smlouvu s žádnou z výše uvedených zdravotních pojišťoven.

Smluvní pojišťovny

Smluvní pojišťovny

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven (OZP – 207)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP – 213)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP – 201)
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV – 211)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ – 209)

Naši lékaři a zdravotní sestry

As. MUDr. Radovan Vlk Složené atestace, specializace atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně Certifikáty, funkční licence zvláštní odborná způsobilost v oboru urogynekologie zvláštní odborná způsobilost ... Více o lékaři

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol. V současnosti působí jako vedoucí lékař gynekologicko-porodnické kliniky 3.... Více o lékaři

As. MUDr. Veronika Grollová Složené specializace specializace v oboru gynekologie a porodnictví Jazykové znalosti angličtina Více o lékaři

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. V současnosti působí jako přednosta gyne... Více o lékaři

Hana Rampasová Odebírá krev a biologické vzorky, aplikuje injekce. Více o lékaři

MUDr. Karolína Robová Zajišťuje veškerou administrativu, pro lékaře, sestry a pacientky z oddělení gynekologie. Více o lékaři

MUDr. Šenkýřová Jarmila Gynekolog Více o lékaři

Monika Rychetská Zdravotní sestra gynekologické ambulance Více o lékaři

MUDr. Malina Robin, PhD. Gynekolog Více o lékaři

DiS. Alena Novotná asistentka gynekologické ambulance Více o lékaři

As. MUDr. Radovan Vlk
As. MUDr. Radovan Vlk
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
As. MUDr. Veronika Grollová
As. MUDr. Veronika Grollová
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Hana Rampasová
Hana Rampasová
MUDr. Karolína Robová
MUDr. Karolína Robová
MUDr. Šenkýřová Jarmila
MUDr. Šenkýřová Jarmila
Monika Rychetská
Monika Rychetská
MUDr. Malina Robin, PhD.
MUDr. Malina Robin, PhD.
DiS. Alena Novotná
DiS. Alena Novotná
Kde nás najdete?

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4

Tel: +420 222252026

Jak se k nám dostat? Parkování Zobrazit na Google Maps