Medicina plus


V našich ambulancích nabízíme klientům komplexní zdravotní služby a specializované poradny.

Zdravotní služby poskytujeme v nadstandardně přístrojově vybavených ordinacích na Poliklinice MEDICINA PLUS Hvězdova 1601, Praha 4 a v Lékařském domě MEDICINA PLUS Na Bojišti 2, Praha 2.

V rámci našich ambulancí nabízíme mezioborovou spolupráci, která v případě potřeby našich klientů navazuje na na vyšší klinické pracoviště. Specializujeme se na obory: gynekologie, dětská gynekologie, urologie, dětská urologie, neurologie, dětská neurologie, fyzioterapie, ortopedie a klinická logopedie. Součástí zdravotních je služeb lékárna, odběrová laboratoř a e shop.

Smluvní vztahy pro poskytování zdravotních služeb máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.

Naši lékaři a zdravotní sestry

As. MUDr. Radovan Vlk Složené atestace, specializace atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně Certifikáty, funkční licence zvláštní odborná způsobilost v oboru urogynekologie zvláštní odborná způsobilost ... Více o lékaři

Mgr. Petra Valentová, MBA Více o lékaři

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol. V současnosti působí jako vedoucí lékař gynekologicko-porodnické kliniky 3.... Více o lékaři

Karolína Robová Zajišťuje veškerou administrativu, pro lékaře, sestry a pacientky z oddělení gynekologie. Více o lékaři

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. V současnosti působí jako přednosta gyne... Více o lékaři

Hana Rampasová Odebírá krev a biologické vzorky, aplikuje injekce. Více o lékaři

As. MUDr. Veronika Grollová Složené specializace specializace v oboru gynekologie a porodnictví Jazykové znalosti angličtina Více o lékaři

As. MUDr. Radovan Vlk
As. MUDr. Radovan Vlk
Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Petra Valentová, MBA
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Karolína Robová
Karolína Robová
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Hana Rampasová
Hana Rampasová
As. MUDr. Veronika Grollová
As. MUDr. Veronika Grollová
2

Lékařské domy
na Praze 2 a Praze 4

37

Lékařů a odborníků
k vašim službám

13

Let poskytujeme
zdravotní péči

10

Specializovaných
ambulancí