Medicina plus


V našich ambulancích nabízíme klientům komplexní zdravotní služby a specializované poradny.

Zdravotní služby poskytujeme v nadstandardně přístrojově vybavených ordinacích na Poliklinice MEDICINA PLUS Hvězdova 1601, Praha 4 a v Lékařském domě MEDICINA PLUS Na Bojišti 2, Praha 2.

V rámci našich ambulancí nabízíme mezioborovou spolupráci, která v případě potřeby našich klientů navazuje na na vyšší klinické pracoviště. Specializujeme se na obory: gynekologie, dětská gynekologie, urologie, dětská urologie, neurologie, dětská neurologie, fyzioterapie, ortopedie a klinická logopedie. Součástí zdravotních je služeb lékárna, odběrová laboratoř a e shop.

Smluvní vztahy pro poskytování zdravotních služeb máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.

Naši lékaři a zdravotní sestry

MUDr. Emil Votoček Urolog Více o lékaři

MUDr. Jana Vošahlíková Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působila na Neurologické klinice VFN, Unicare medical centre, FN Bulovka, Euromed s.r.o. Složené specializace specializace v oboru neurologie Oprávnění, kurzy oprávněn... Více o lékaři

As. MUDr. Radovan Vlk Složené atestace, specializace atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně Certifikáty, funkční licence zvláštní odborná způsobilost v oboru urogynekologie zvláštní odborná způsobilost ... Více o lékaři

Mgr. Petra Valentová, MBA Klinický logoped Více o lékaři

Kateřina Tůmová - recepce Zajišťuje objednávání pacientů telefonicky, emailem a obstarává veškerou administrativu pro lékaře, sestry a pacienty Provoz recepce se přizpůsobuje ordinačním hodinám lékařů, v případě dovolených a nemoci se provozní doba recepce může lišit Více o lékaři

Mgr. Filip Darius Trnka Fyzioterapeut Více o lékaři

Dagmar Štěpničková - recepce Zajišťuje objednávání pacientů telefonicky, emailem a obstarává veškerou administrativu pro lékaře, sestry a pacienty. Více o lékaři

MUDr. Šenkýřová Jarmila Gynekolog Více o lékaři

Maruše Sigmundová Zdravotní sestra neurologické ambulance. Provádí záznam EEG, asistuje při vyšetření EMG. Více o lékaři

Monika Rychetská Zdravotní sestra gynekologické ambulance Více o lékaři

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol. V současnosti působí jako vedoucí lékař gynekologicko-porodnické kliniky 3.... Více o lékaři

Karolína Robová Zajišťuje veškerou administrativu, pro lékaře, sestry a pacientky z oddělení gynekologie. Více o lékaři

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. V současnosti působí jako přednosta gyne... Více o lékaři

Hana Rampasová Odebírá krev a biologické vzorky, aplikuje injekce. Více o lékaři

Hana Pinkasová Vystudovala gymnázium a následně nástavbové studium na SZŠ , obor rehabilitační instruktor Zaměřuje se na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkcí pohybového aparátu, fyzioterapii po úrazech a operacích, fyzioterapii inkontinentních pacientů... Více o lékaři

MUDr. Věra Peterová, CSc. Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Neurologická ambulance, Poliklinika I.P. Pavlova, Praha je činná v oborech neurologie, radiodiagnostika, neuroradiologie   Spolupracuje konsiliárně při určování komplexních diagnóz a navrhování ko... Více o lékaři

Mgr. Ottová Zuzana Klinický logoped Více o lékaři

MUDr. Martina Novotná Dětský neurolog Více o lékaři

MUDr. Malina Robin, PhD. Gynekolog Více o lékaři

MUDr. Josef Kraus, CSc. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na klinice Dětské neurologie 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol. Specializuje se na EMG a EEG vyšetření. Složené specializace specializace v obo... Více o lékaři

Alena Hůlková Zdravotní sestra urologické ambulance Více o lékaři

Hana Horáčková Odebírá biologické vzorky, aplikuje injekce. Asistuje lékaři při vyšetření a urologických výkonech. U indikovaných pacientů provádí neinvazivní vyšetření - uroflometrie, uroflometrie s elektromyografií, pomocí ultrazvuku hodnotí residuum po vymoč... Více o lékaři

doc.MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a Sydney English Language Centra v Austrálii. V současnosti působí na klinice dětské neurologie FN Motol v Praze a jako akademický pracovník 2. lékařské fakulty University Karlov... Více o lékaři

As. MUDr. Veronika Grollová Složené specializace specializace v oboru gynekologie a porodnictví Jazykové znalosti angličtina Více o lékaři

MUDr. Faltusová Eva Dětský urolog Více o lékaři

MUDr. Jana Dobešová Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala kurzy a stáže v zahraničí na téma epilepsie. V současnosti působí na Klinice dětské neurologie FN Motol a na Neurologické ambulanci Neuroaxis s.r.o. Specializuje se... Více o lékaři

MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval zahraniční semináře a kurzy na téma dětská urologie (Anglie, Španělsko) a odbornou stáž na urologické klinice v Německu. V současnosti působí jako vedoucí lékař JIP dě... Více o lékaři

MUDr. Emil Votoček
MUDr. Emil Votoček
MUDr. Jana Vošahlíková
MUDr. Jana Vošahlíková
As. MUDr. Radovan Vlk
As. MUDr. Radovan Vlk
Mgr. Petra Valentová, MBA
Mgr. Petra Valentová, MBA
Kateřina Tůmová - recepce
Kateřina Tůmová - recepce
Mgr. Filip Darius Trnka
Mgr. Filip Darius Trnka
Dagmar Štěpničková - recepce
Dagmar Štěpničková - recepce
MUDr. Šenkýřová Jarmila
MUDr. Šenkýřová Jarmila
Maruše Sigmundová
Maruše Sigmundová
Monika Rychetská
Monika Rychetská
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Karolína Robová
Karolína Robová
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Hana Rampasová
Hana Rampasová
Hana Pinkasová
Hana Pinkasová
MUDr. Věra Peterová, CSc.
MUDr. Věra Peterová, CSc.
Mgr. Ottová Zuzana
Mgr. Ottová Zuzana
MUDr. Martina Novotná
MUDr. Martina Novotná
MUDr. Malina Robin, PhD.
MUDr. Malina Robin, PhD.
MUDr. Josef Kraus, CSc.
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Alena Hůlková
Alena Hůlková
Hana Horáčková
Hana Horáčková
doc.MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
doc.MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
As. MUDr. Veronika Grollová
As. MUDr. Veronika Grollová
MUDr. Faltusová Eva
MUDr. Faltusová Eva
MUDr. Jana Dobešová
MUDr. Jana Dobešová
MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU
MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU
2

Lékařské domy
na Praze 2 a Praze 4

33

Lékařů a odborníků
k vašim službám

15

Let poskytujeme
zdravotní péči

10

Specializovaných
ambulancí